Vratiti se
ZKA_Portretet_134

Imri Semetishti

Imri Semetishti je Generalni administrativni direktor Nacionalne kancelarije za reviziju od septembra 2017. godine.

Od 2007. godine, od kada je počeo da radi u Nacionalnoj kancelariji za reviziju do 2017. godine, bio je direktor Pravnog departmana. Tokom 2004-2007. godine bio je direktor Departmana za planiranje i urbanizam u opštini Lipjan.

Od 2002. do 2004. godine radio je kao direktor Centra za socijalni rad u Lipljanu. Pre toga, od 2001. do 2002. godine bio je stručni saradnik za pravna pitanja u opštini Lipljan.

Osam godina (1992-2000) radio je kao sekretar u školi “Braća Frasheri” (“Vëllezërit Frashëri”) u Lipljanu. U međuvremenu, od 1989. do 1990. godine radio je kao advokat u Preduzeću “Kosovatrans” u Lipljanu.

Semetishti je diplomirani pravnik Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini i sertifikovan je kao interni revizor.

Tokom godina, završio je različite obuke, kao što su: Sistem upravljanja kvalitetom 2011-2013; Škola za evropske integracije i napredni modul za evropske integracije – KCSF; Slobodno tržište i Zakon o konkurenciji u EU; Obuka za trenera – projekat “HELM”; Nadzor revizije – HELM Corporation; Priznavanje prevare u revizorskom radu – HELM Corporation; The Hope Fellowships of the NAAC, itd.

Semetishti je takođe radio na izradi studijskih tekstova iz pravne oblasti za šeme sertifikacije za računovodstvo, spoljnu reviziju i unutrašnju reviziju i predavač ovih modula.