Vratiti se
ZKA_Portretet_013

Ilir Salihu

Ilir Salihu je zamenik generalnog revizora Republike Kosovo od aprila 2017. godine.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini i stekao zvanje magistra u administraciji biznisa (Strateški menadžment) na prestižnoj IEDC – Bled School of Management u Sloveniji. Takođe je pohađao druge akademske programe iz oblasti industrijskog menadžmenta na Univerzitetu za menadžment i ekonomiju u Vakjou, Švedska, kao i Program za  preduzetništvo na Američkom univerzitetu u Blagoevgradu, Bugarska.

Salihu ima bogatu menadžersku karijeru. Pre rata ’99-te godine, on je bio angažovan u pokretu većinskog naroda Kosova za slobodu i nezavisnost. Kao deo omladinskog rukovodstva, tokom 1992-99. godine pomagao je da se uspostave nezavisne institucije Kosova, posebno organizaciju nezavisnog sistema obrazovanja i života mladih.

Posle rata, Salihu je započeo profesionalnu karijeru u Departmanu za trgovinu i industriju, kao službenik za nadzor menadžmenta i razvoj kosovskih preduzeća u društvenom vlasništvu. Uspostavljanjem Kosovske povereničke agencije (KPA), Salihu je prvobitno angažovan kao službenik za privatizaciju, a zatim je prešao u Departman u KPA za javna preduzeća, gde je 2005. godine postavljen za direktora ovog departmana i istovremeno zamenik direktora KPA za preduzeća u javnom vlasništvu.

Tokom 2005.-2008., Salihu je predvodio Upravni odbor Pošte i telekoma Kosova (PTK) i Međunarodnog aerodroma Priština. Tokom ovog perioda ova dva preduzeća doživela su višedimenzionalnu transformaciju:

Od jula 2008. Salihu je bio angažovan u važnim lokalnim i međunarodnim institucijama, kao što su: Šef osoblja i  Savetnik  za ekonomiju predsednice Republike Kosovo (2011-2013), Savetnik ministra za trgovinu i industriju (2014-2016), Savetnik za ekonomiju u Međunarodnoj civilnoj kancelariji (ICO, 2008-2011).

U akademskom svetu Salihu je angažovan od 2011. godine kao predavač na sledećim predmetima: Upravljanje ljudskim resursima, Strateško upravljanje, Organizaciono ponašanje i liderstvo i Ponašanje potrošača. Pored svoje akademske posvećenosti, Salihu je pružao i konsultantske usluge raznim međunarodnim organizacijama i lokalnim preduzećima.