Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2019

  Ministarstvo Inostranih Poslova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo za Inovacije i Preduzetništvo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Zdravlja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo za Ragionalni Razvoj

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Javne Administracije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Finansija

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo za Povratak i Zajednice

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo za Evropske Integracije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Ekonomskog Razvoja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstva za Infrastrukture

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Kulture Omladine i Sportova

  Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Odbrane

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo za Dijasporu i Strateških Investicija

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader