Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2020

  Nezavisni Nadzorni Odbor Civilnu Sluzbu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Ustavni Sud Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Regulatorni Autoritet za Eletronske i Postanske Komunikacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Nezavisna Komisija za Medije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Tela za Razmatranje Nabavki

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Agencija za Vazdusno Navigacijske Usluge

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Akademija pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Tužilacki Savet Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Universitet u Prištini

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Sudski Savet Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Poverenički Fond

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Kosovska Agencija za Privatizaciju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Autoritet Kosova za Konkurenciju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Agencija za Vazdusno Navigacijske Usluge

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Agencija sa Upravlanje Memorialni Kompleksa

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Tela za Razmatranje Nabavki

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Autoritet Civilne Avijacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Tužilacki Savet Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader