Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2020

  Nezavisni Nadzorni Odbor Civilnu Sluzbu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Ustavni Sud Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Regulatorni Autoritet za Eletronske i Postanske Komunikacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Nezavisna Komisija za Medije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Tela za Razmatranje Nabavki

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Agencija za Vazdusno Navigacijske Usluge

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Akademija pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Tužilacki Savet Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Inostranih Poslova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Javno Preduzeće “Telekom Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Regionalna Kompanija Vodovoda “Hidroregjioni Jugor” D.D Prizren

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Opština Elez Han

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Opština Glogovac

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Universitet u Prištini

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Opština Dragaš

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Javno Preduzeće “Pošta Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Konkurentnost i spremnost za izvoz

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Kompanija za Upravljanje Deponijama Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Kosovsko zdravstvo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Javno Preduzeće Regionalna Kompanija Vodovoda “ Prishtina” D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader