Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2021

  Vrednost za novac u izgradnji lokalnih i regionalnih puteva

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Sprečavanje i odgovor u vanrednim situacijama: Poplave

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Sakupljanje, obrada i odlaganje komercijalnog otpada

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Vrednost za novac u centralizovanim javnim nabavkama, drugi deo

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Transparentnost i odgovornost u procesu finansiranja nevladinih organizacija

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Informacioni sistem za upravljanje predmetima u Sudskom Savetu Kosova i Tužilackom Savetu Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Elektronski sistem upravljanja raspodelima i grantovima u ARP-MPŠRR-a

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2021

  Projekti finansirani iz Granta opštinskog učinka za fiskalnu 2019. godinu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Proces licenciranja korisnika građevinskih i industrijskih minerala i zaštite životne sredine od ove delatnosti

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Izveštaja za praćenje sprovođenja preporuka “Upravljanje programa za medicinsko lečenje izvan javnih zdravstvenih ustanova i procena rezultata”

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Izveštaj o proceni sprovođenja preporuka revizije učinka za 2017. godinu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Efikasnost veze između stručnog obrazovanja i osposobljavanja i potreba tržišta rada

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Upravljanje poreskim obavezama u Informacionim Sistemima Poreske Administracije Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Vladanje, upravljanje operacije i sigurnost sistema informacionih tehnologija u Agenciji za Statistiku

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Organizovanje i upravljanje investicija informacione tehnologije u javnim institucijama

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2020

  Implementacija preporuka izveštaja “Razvojni fond” i efekti fonda

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Srednjoročni okvir rashoda 2018 – 2020 u sektoru obrazovanja i infrastrukture

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Sistem za određivanje tarifa za električnu energiju, toplotnu energiju i vodosnabdevanje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Sigurnost na drumskom saobraćaju

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Bezbednost hrane – Predmet studije: Mesni i pšenični proizv

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader