Nazad na listu
20 августа 2020

Nacionalna Kancelarija Revizije uspešno završava sve revizije za Godišnje Finansijske Izveštaje 2019. godine

Foto llogo

Revizija javnih fondova ove godine je bila izazovna zbog uticaja pandemije Covid-19. Izravnavanje potreba za održavanje zdravlja revizora i paralelno primena mandata osiguranjem kvaliteta našeg rada prouzrokovale su kašnjenja u nekoliko pojedinačnih revizorskih izveštaja, ali zadovoljstvo nam je da uprkos teškim uslovima rada potvrđujemo da je Nacionalna Kancelarija Revizije danas završila Godišnji Izveštaj Revizije o Godišnjim Finansijskim Izveštajima Budžeta Republike Kosova za 2019. godinu i tako uspešno završena revizorska godina.

Osim finansijske performanse Vlade, naši izveštaji su pružili dodatne informacije i o drugim oblastima vezanim za poslovanje javnih preduzeća, performansi rashoda javnih fondova (ekonomičnost, efektivnost i efikasnost), kao i sprovođenje procesa nabavki finansijskog izveštavanja.

Tokom izveštajne godine revidirali smo 95 budžetskih organizacija sa ukupnim budžetom od oko 2,5 milijardi, 14 javnih preduzeća uglavnom u oblasti telekomunikacije, snabdevanja vodom i tretiranjem otpada, 13 revizije performansi i 9 projekata finansiranih iz donatorskih fondova.

Prilikom završetka revizijske godine, Generalni Revizor, Besnik Osmani, naglasio je da je primarni fokus našeg rada bile su procene kvaliteta finansijskog izveštavanja, dizajn i efektivnost sistema unutrašnje kontrole i usklađenost finansijskih transakcija sa pravosnažnim zakonima i propisima.

Kroz proces revizije ustanovili smo da postoji lakši napredak u oblasti finansijskog izveštavanja, ali najznačajniji nedostaci i slabosti i dalje ostaju u izvršnim aktivnostima budžeta gde mnogi kapitalni projekti započinju bez dovoljno sredstava, i zbog toga oni retko se završavaju na vreme, dok nadzor ne sprečava višestruka odstupanja od uslova navedenih u ugovorima.

Ovim povodom, posebno, od Vlade je zatraženo da ojača finansijsku disciplinu, jer su iznosi neizmirenih obaveza i potraživanja dostigli visoke cifre i nesumnjivo su glavni izazovi Vlade dok je registracija i upravljanje imovinom predstavljaju problem koji se ponavlja godinama, a napredak u ovoj oblasti je slab.

Povodom kraja revizijske godine zahvaljujemo se revidiranim organizacijama na korektnoj saradnji u ovim uslovima pandemije i sa najvećom ocenom procenimo osoblje Nacionalne Kancelarije Revizije koji sa zalaganjem i profesionalizmom uspešno zaključili plan rada.

Nacionalna Kancelarija Revizije 15. septembra započinje novu revizijsku godinu i trenutno intenzivno radi na godišnjem planu rada 2020/2021.

Povezan