Nazad na listu
31 маја 2021

Završava sa potpunim uspehom Projekat bratimljenja između Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova i Poljske

Foto Kryesore

Održana je Zaključna konferencija Projekta bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije“. Ovaj projekat je finansiran od Evropske unije, a sprovođen od Vrhovna kancelarije revizije Poljske. 

Konferenciji su prisustvovali Generalni revizor Kosova, Besnik Osmani, predsednik Vrhovne revizorske institucije Poljske, Marian Banaś sa saradnicima i zamenica šefa za saradnju u kancelariji Evropske Unije u Prištini Hillen Francke.

U uvodnom govoru ove konferencije, Generalni revizor Republike Kosova, Besnik Osmani zahvalio je Evropskoj uniji na finansiranju Projekta bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije“ i Vrhovnoj revizorskoj instituciji Poljske na profesionalnosti, zalaganju i doprinosa dat uspešnoj realizaciji ovog projekta.

Osmani je ocenio saradnju sa poljskim kolegama, rekavši da je primena ovog projekta imala za cilj dalje unapređenje upravljanja javnim finansijama na Kosovu i povećanje poverenja u javnu potrošnju promovisanjem transparentnosti i povećanjem javne odgovornosti.

„Uprkos činjenici da je 90% projekta realizovano tokom pandemije, sa mnogim izazovima i neizvesnostima u vezi sa situacijom, projekat je uspešno sproveden.  Zahvaljujući ovom projektu, Nacionalna Kancelarija Revizije ima Strategiju komunikacije kroz koje se namerava efikasnija komunikacija sa građanima, parlamentom i drugim zainteresovanim stranama; Vodiča za preporuke revizije i bazu podataka preporuka putem kojih težimo povećanju kvaliteta preporuka koje dajemo i povećanju transparentnosti u vezi sa preporukama u realnom vremenu;  kao i ažurirani Priručnik o finansijskoj reviziji i usaglašenosti kroz koji težimo povećanju kvaliteta naših revizija i približavanju međunarodnim revizorskim standardima“, rekao je Osmani.

U međuvremenu, predsednik Vrhovne revizorske institucije Poljske, Marijan Banaś, izrazio je zadovoljstvo rezultatima postignutim Projekta bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije“. On je rekao je da je ovaj projekat služio za povećanje kvaliteta revizije i sprovođenja preporuka od strane subjekata revizije. Banaś se zahvalio na kontinuiranoj saradnji u okviru ovog projekta kolegama iz Vrhovne revizorske institucije Poljske, kao i onima iz Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova.

„Veoma sam srećan i ponosan što je VRI Poljske uspeo da sprovede ovaj projekat ovde na Kosovu, mi kao dve države delimo slično iskustvo i istoriju. Zahvaljujem se Generalnom revizoru Republike Kosova na njegovoj viziji i hrabrosti. Besnik Osmani je zaista odgovoran lider koji razume značaj razvoja i saradnje“, izjavio je Banaśi.

Zamenik šefa za saradnju u Kancelariji Evropske unije u Prištini, Hillen Francke, rekla je da se oseća dobro zbog finansiranja ovog projekta koji je dao plodonosne rezultate i da Kancelarija Evropske unije ostaje posvećena kontinuiranoj podršci Nacionalnoj Kancelariji Revizije u izgradnji kapaciteta.

„Zaista sam zadovoljna rezultatima projekta bratimljenja između Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova i Nacionalne Kancelarije Revizije Poljske.  Kao i EU, zadovoljni smo saradnjom između ove dve organizacije, jer su obe strane pokazale veliku fleksibilnost u primeni projekta u vreme pandemije.  Ovo nije prvi put da pomažemo NKR Kosova, zapravo ovo je sedmi projekat koji podržavamo. „Vrhovne revizorske institucije su veoma važne u trošenju javnog novca i odgovornosti“, rekao je Francke.  Ona je dodala je da NKR kontinuirano povećavala broj revizija javnih preduzeća, kao i revizija donatorskih sredstava. Međutim, njen najveći uspeh je članstvo u najvažnijim međunarodnim revizorskim organizacijama INTOSAI i EUROSAI.

U međuvremenu, rezultate projekta detaljno su predstavili Zamenik generalnog revizora Kosova, u isto vreme vođa projekta Ilir Salihu i vođa projekta iz Vrhovne revizorske institucije Poljske Wojciech Kutyla.

Cilj projekta bratimljenja bio je da podrži Nacionalnu Kancelariju Revizije Kosova u daljem razvoju njenih kapaciteta u održivoj realizaciji njenih ciljeva i misije u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (MSVIR) i da poveća uticaj kroz intenziviranje komunikacija sa građanima, parlamentom i drugim zainteresovanim stranama.

Glavne komponente ovog projekta bile su: (i) komunikacija sa građanima, parlamentom i drugim zainteresovanim stranama; (ii) Jačanje institucionalnih kapaciteta NKR-a; i (iii) Ažuriranje priručnika i radnih dokumenata o reviziji (finansijskim i usklađenosti), u skladu sa zakonodavstvom i MSVIR-ima.

Povezan