Nazad na listu
22 новембра 2021

Skupština Kosova je razmotrila Godišnji izveštaj revizije za 2020. godinu

AP ne Kuvend 1

Generalna revizorka, Vlora Spanca, predstavila je u ponedeljak pred poslanicima Skupštine Republike Kosova, Godišnji izveštaj revizije za fiskalnu 2020. godinu, koji sadrži glavne rezultate revizorskog rada uključujući mišljenje, nalaze i preporuke NKR-a.

Gđa. Spanca je naznačila da je glavni fokus procesa revizije bio na proceni kvaliteta finansijskog izveštavanja; usklađenost finansijskih transakcija sa zakonima i propisima; efektivnost sistema unutrašnje kontrole budžetskih korisnika, uključujući kontrole bezbednosti informacija i kontrole primene Informacionog sistema finansijskog upravljanja Kosova; kao i u sprovođenju preporuka revizije.

Dalje, generalna revizorka, Vlora Spanca rekla da je opšti zaključak da budžetske organizacije u oblasti finansijskog izveštavanja iz godine u godinu prave blagih poboljšanja, iako obelodanjivanja u vezi finansijskih informacija i dalje imaju značajne nedostatke. Takođe, nalazi u oblasti usklađenosti su prilično rasprostranjeni i značajni.

Spanca je na osnovu rezultata revizije istekla da je najgora situacija u javnim preduzećima – gde i finansijsko izveštavanje i poštovanje zakonskog okvira nastave da imaju ozbiljne nedostatke. Dok što se tiče Informacionog sistema za upravljanje finansijama Kosova, uprkos poboljšanjima, i dalje je neophodno ojačati mehanizme bezbednosti, kako bi informacioni sistemi bili zaštićeniji.

Pred narodnim poslanicima gđa. Spanca je pokazala da je Godišnji izveštaj revizije za 2020. godinu, je rezultat revizije Godišnjeg finansijskog izveštaja Vlade za 2020. godinu i 126 pojedinačnih izveštaja, od čega: 90 finansijskih revizija i revizija usaglašenosti budžetskih organizacija; 12 revizija javnih preduzeća; 13 revizija projekata Svetske banke i drugih donatora; i 11 revizija učinka.

Predstavljajući rezultate GIR-a 2020, Generalna revizorka Vlora Spanca pokazala da je NKR u revizorskim izveštajima za budžetske organizacije dala 63 nemodifikovanih i 27 kvalifikovanih mišljenja. Dok za javna preduzeća data su 2 nemodifikovanih mišljenja, 2 kvalifikovana i 8 suprotnih mišljenja. Dok je za finansijske izveštaje Vlade dato kvalifikovano mišljenje.

A što se tiče preporuka, gđa. Spanca je navela da se u finansijskim revizijama i revizijama usklađenosti za 2020. godinu, date 654 preporuke. Dok je od 803 preporuke date u 2019. godini procenat implementacije bio 45%, što predstavlja poboljšanje od 5% u odnosu na 2018. godinu.

Puno izlaganje Generalne revizorke, Vlora Spanca, pred poslanicima Skupštine Republike Kosovo

Poštovani predsedniče Skupštine g. Konjufca, poštovani poslanici,

Poštovani premijer g. Kurti, poštovani ministri,

Poštovani prisutni,

Imam zadovoljstvo da vam predstavljam Godišnji izveštaj revizije Godišnjih finansijskih izveštaja državnog budžeta za fiskalnu 2020. godinu. 

Pošto je ovo moje prvo obraćanje u svojstvu Generalne revizorke – novoimenovanog od strane Skupštine – koristim ovu priliku da vam se zahvalim na poverenju koje ste mi ukazali, i obavezujem se da ću marljivo raditi na daljem jačanju uloge i uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije u povećanju odgovornosti i poboljšanju upravljanja u javnom sektoru Kosova.

Naš glavni fokus u ovoj reviziji je bio:

 • Kvalitet finansijskog izveštavanja;
 • Usklađenost finansijskih transakcija sa zakonima i propisima;
 • Efektivnost sistema unutrašnje kontrole budžetskih korisnika, uključujući kontrole bezbednosti informacija i kontrole primene Informacionog sistema finansijskog upravljanja Kosova; i
 • Sprovođenje preporuka revizije.

 OPŠTI ZAKLJUČAK revizije je da:

Budžetske organizacije u oblasti finansijskog izveštavanja iz godine u godinu prave blagih poboljšanja, iako obelodanjivanja u vezi finansijskih informacija i dalje imaju značajne nedostatke. Takođe, nalazi u oblasti usklađenosti su prilično rasprostranjeni i značajni.

Najgora situacija u javnim preduzećima – gde i finansijsko izveštavanje i poštovanje zakonskog okvira nastave da imaju ozbiljne nedostatke.  

Dok što se tiče Informacionog sistema za upravljanje finansijama Kosova, uprkos poboljšanjima, i dalje je neophodno ojačati mehanizme bezbednosti, kako bi informacioni sistemi bili zaštićeniji.

Izveštaj koji danas predstavljam rezultat je revizije Godišnjeg finansijskog izveštaja Vlade za 2020. godinu i 126 pojedinačnih izveštaja, od kojih su:

 • 90 finansijskih revizija i revizija usklađenosti budžetskih organizacija;
 • 12 revizija javnih preduzeća;
 • 13 revizija projekata Svetske Banke i drugih donatora; i
 • 11 revizija učinka.

U izveštajima revizije za budžetske organizacije, dali smo:

 • 63 nemodifikovanih mišljenja; i
 • 27 modifikovanih

Želela bih da pojasnim da nedostaci koji se odnose na imovinu, potraživanja, plativa obaveza i obelodanjivanja uopšte, nisu novi – oni su identifikovani u prethodnim revizijama – ali primena međunarodnih standarda o vrhovnim revizorskim institucijama i korišćenje ažurirane metodologije finansijskih revizija i usklađenosti je uticala u određenim slučajevima na kvalifikaciju mišljenja.

Za javna preduzeća data su:

 • 2 nemodifikovanih mišljenja;
 • 2 kvalifikovanih; i
 • 8 suprotnih mišljenja

Dok se za finansijske izveštaje Vlade dato: KVALIFIKOVANO MIŠLJENJE

Ovo iz razloga jer:

 • prihodi su precenjeni za 42 miliona evra, jer su sopstveni prihodi preneti iz prethodne godine uključeni u plan budžeta za 2020; 
 • rashodi od 18 miliona evra zakonom o budžetu klasifikovani su u neadekvatne kategorije, ali su pogrešne klasifikacije izvršene i u slučaju izvršenja sudskih odluka za naknadu jubilarnih i pratećih plata, obroka i drugih troškova sudskih postupaka, potcenjujući u isti iznos kategoriju Plata i dnevnica;
 • Takođe, u izveštaju o obelodanjivanju, u prilozima koji se odnose na kapitalnu imovinu iznad 1.000 evra, imovinu ispod 1.000 evra, zalihe, potencijalne obaveze i potraživanja, Godišnjeg finansijskog izveštaja državnog budžeta, bilo je pogrešnih prikaza u značajnim iznosima.

U finansijskim revizijama i revizijama usklađenosti za 2020. dali smo 654 preporuke.

U međuvremenu, od 803 preporuke date u 2019. godini, procenat njihove implementacije je bio 45%, što predstavlja poboljšanje od 5% u odnosu na 2018. godinu.

Već smo prihvatili Akcioni plan za implementaciju preporuka RVA 2020 i očekujemo da bude u potpunosti sproveden.

 Kada je reč o budžetskim finansiranjima, vredi napomenuti da je na kraju 2020. godine bankarski saldo u gotovini sa 458 miliona smanjen na 330 miliona ili oko 28%. To je urađeno uz odobrenje Skupštine.

Takođe, za pokrivanje budžetskih deficita, ukupan javni dug je povećan za 300 miliona evra i sada je dostigao cifru od 1,5 milijardi.

U odnosu na Bruto domaći proizvod, dug je bio 21,83% od 40% dozvoljenog zakonom [Bruto domaći proizvod za 2020. bio je 6 milijardi i 961 miliona evra].

Međutim, stopa trošenja pozajmljenih sredstava je niska i zbog kašnjenja u korišćenju kredita, Vlada je platila preko 800 hiljada evra naknade za obavezivanje za sredstva nenaplativne  kredite.

Na zahtev Vlade, Skupština je izvršila privremeno povećanje limita budžetskog deficita sa 2 na 6,5 odsto za 2020. Međutim, prema reviziji, ukupan deficit na osnovu rebalansa budžeta bio je nešto više od 493 miliona. Na kraju godine, tekući budžetski deficit iznosio je 5,3%.

Ne želeći da vas uzimam previše vremena na predstavljanje detalja koji su opisani u RVA, želim samo da istaknem nizak nivo troškova za kapitalne investicije koji su iznosili samo 53% od planiranog budžeta.

Iznos neizmirenih obaveza, uključujući i obaveze za eksproprijaciju na kraju 2020. godine, bio je oko 363 miliona evra. U odnosu na prethodnu godinu, obaveze su povećane za oko 17%, dok su potencijalne obaveze oko 217 miliona.     

Iznos potraživanja je 692 miliona evra, što je za 57 miliona evra više u odnosu na prethodnu godinu. Ogromna većina ovih nenaplaćenih dugova odnosi se na Poresku upravu i Carinu Kosova, koje zajedno imaju 408 miliona evra ili oko 59% od ukupnog iznosa, opštine imaju oko 214 miliona, i 70 miliona ostale organizacije.

Vlada bi trebalo da ima pragmatičniji pristup kako da se postupi sa velikim iznosima neizmirenih obaveza, ali i tretiranju potraživanja, koja se vremenom pretvaraju u loša dugovanja i kao takva postaju neprikupljena.

Poštovani poslanici,

Dok je sistem finansijskog upravljanja i kontrole u ​​budžetskim organizacijama bolji, potrebna su značajna poboljšanja u Javnim preduzećima. O tome svedoči i podatak da smo od 12 revidiranih preduzeća za 8 od njih dali smo suprotno mišljenje, a za 2 ostala kvalifikovana.

Finansijska stabilnost ovih preduzeća je veoma krhka. One, sve zajedno, imaju preko 89 miliona evra kratkoročnih obaveza i preko 80 miliona evra dugoročnih obaveza.

Povraćaj ovih obaveza je prilično neizvestan, s obzirom na činjenicu da sve revidirane kompanije jedva pokrivaju troškove poslovanja, a neke od njih čak i posluju sa gubitkom. Akcionari (Vlada i opštine) treba da se detaljno pozabave problemima sa kojima se suočavaju javna preduzeća i sprovesti popravne mere.

Da bi procenila da li se javna sredstva koriste efikasno i efektivno, Nacionalna Kancelarija Revizije je izvršila 11 revizija učinka u različitim oblastima od društvenog interesa, kao što su:

 • socijalno staranje, privreda, zdravstvo, bezbednost, životna sredina, informacione tehnologije i u oblasti javnih nabavki.

Svi nedostaci i nepravilnosti identifikovani revizijama su opisani u pojedinačnim izveštajima, sugerišući preporuke za poboljšanje.

 Poštovani poslanici,

Ove godine, u okviru revizije državnog budžeta, Nacionalna Kancelarija Revizije je takođe izvršila reviziju Informacionog sistema finansijskog upravljanja Kosova kako bi procenila da li je sistem siguran u integritetu, poverljivosti i dostupnosti podataka.

Ministarstvo finansija, rada i transfera i Trezor su kontinuirano pravili konfiguracije za zaštitu od internog i eksternog mešanja u informacione sisteme. Međutim, još uvek nisu uspeli da uspostave strukturu koja pruža potpunu bezbednost informacija, nisu definisali lica odgovorna za informacionu bezbednost, imali su nedostatke u procedurama, nedostatke u upravljanju pristupom korisnika i nedovoljnu svest o bezbednosti informacija.

Na kraju ovog obraćanja, dozvolite mi da vam se zahvalim na vašoj podršci i korektnoj saradnji sa NKR, tokom ove sezone revizije.

Takođe bih želela da izrazim svoju zahvalnost za kooperativno ponašanje Ministarstva finansija i trezora tokom revizije.

Zahvaljujem se i osoblju Nacionalne Kancelarije Revizije na profesionalizmu i neizmernoj posvećenosti koji uprkos izazovima pandemijske situacije realizovali godišnji plan revizije.

Hvala na pažnji!

 

 

 

Povezan