Nazad na listu
15 октобра 2020

Revizorski informacioni sistem SITA omogućava potpunu digitalizaciju revizijskog rada

FOTO softueri

NKR lansira sistem elektronskog upravljanja revizijom SITA

Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) je označila još jedan uspeh u pogledu procesa digitalizacije revizorskog rada. Nakon intenzivnog zalaganja i predanog rada, temeljno je razvijen i testiran elektronski sistem upravljanja revizijom nazvan Informacioni Sistem Revizije – SITA[1].

SITA je sistem u vlasništvu Nacionalne Kancelarije Revizije i razvijen na osnovu relevantnih revizorskih metodologija koje primenjuje NKR. Ovaj sistem je odlično sredstvo za osiguranje efikasnije primene revizijske metodologije, za povećanje produktivnosti kao i zagarantovanje kvaliteta, posebno u složenim revizijama u kojima se zahteva visoka sigurnost i usaglašenost sa standardima, zakonima i propisima.

Informacioni Sistem Revizije će posebno omogućiti revizorima da automatski pristupe potrebnim informacijama u kratkom vremenu, kao i da koriste brojne metode i izvrše revizijske proračune efektivno i efikasno u poređenju sa tradicionalnim metodama rada.

Od januara ove godine, odgovorno osoblje NKR-a održali su desetine radnih sesija kako bi detaljno analizirali i razgovarali o svim radnim papirima za sve vrste revizija pre nego što se stave u sistem.

Pored formalnog testiranja funkcionalnosti sistema, odabrani revizorski timovi su takođe izvršili detaljno testiranje svakog modula, uvežbavajući u ključnim tačkama čitav revizorski ciklus. Ovo testiranje je trajao nekoliko dana i pružio je sigurnost da se sistem može primeniti u stvarnom radu i da njegova primena u velikoj meri olakšava rad revizora i povećava kvalitet i transparentnost radnih procesa.

Da bi se zatvorio pripremni ciklus za novu revizorsku sezonu i osigurao efikasno korišćenje sistema, od 5. do 16. oktobra revizorsko osoblje pohađa intenzivnu online obuku kako bi omogućilo lakši prelazak na novi način rada. Tokom obuke, revizori imaju priliku da prate materijale (uputstva i pripremljene video zapise), da izvode praktične vežbe i da razgovaraju sa trenerima ili jedni sa drugima.

Nakon svih ovih priprema i aktivnosti korak po korak, Nacionalna Kancelarija Revizije započinje novu revizijsku godinu 2020/2021 primenom elektronskog sistema revizije, koji je omogućio potpunu digitalizaciju revizorskog rada u svim fazama revizije.

Informacioni Sistem Revizije – SITA je razvijen od strane konzorcijuma „Infosoft Sistems“ Priština i „Enter doo“ Ohrid, sa visokim profesionalizmom, nudeći rešenja i prilagođavanja sistema u skladu sa svakim zahtevom posebno.   Svaki razvijeni modul predstavljen je nakon uvođenja u sistem i procenjene su sve koristi i unapređenja koja funkcije sistema pružaju za revizorski rad.  Značajan deo radnih aktivnosti odvijao se u uslovima pandemije i timu je predstavljalo izazov da se projekat ove veličine uspešno realizuje radom sa daljine.

Nacionalna Kancelarija Revizije tokom razvoja ovog projekta dobila podršku i od strane USAID-a.

[1]  Ime SITA odgovara službenom logoa NKR-a kao simbolu vizuelnog identiteta sa kojim se predstavlja Kancelarija.

Povezan