Nazad na listu
08 јуна 2021

Revizor preporučuje povećanje sigurnosti i integriteta informacionih sistema u Agenciji za Razvoj Poljoprivrede

Raporti i performances AZhB MBPZhR.jpg srb

Nacionalna kancelarija Revizije (NKR) objavila je u utorak izveštaj revizije informacione tehnologije „Elektronski sistemi za upravljanje grantovima i subvencijama u ARP-MPŠRR“.  Revizija je sprovedena u Agenciji za Razvoj Poljoprivrede koja je u sastavu Ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja i ima izvršnu ulogu u sprovođenju programa podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ova revizija pokriva period 2018-2020 i imala je za cilj da proceni da li su informacioni sistemi za upravljanje poljoprivrednim grantovima i subvencijama postigli svoju svrhu i da li obezbeđuju integritet, validnost i pouzdanost podataka tokom njihove obrade.

Funkcionalizacijom ovih aplikacija, Agencija je uspela da lakše upravlja procesima za finansijsku podršku poljoprivrednicima i one uticale na povećanje transparentnosti. Međutim, revizija je otkrila značajne nedostatke u pogledu upravljanja informacionom tehnologijom, kao i osiguranja integriteta, validnosti i pouzdanosti podataka koje sadrže ova aplikacijama.

Agencija za Razvoj Poljoprivrede nije izradila strateški plan ili strategiju informacione tehnologije niti politike i procedure informacione tehnologije.  ARP takođe nije dodelila finansijske i ljudske resurse u skladu sa svojim potrebama i stvorila je zavisnost od trećih lica, ugrožavajući dostupnost, integritet i pouzdanost procesa informacione tehnologije.

U aplikacijama koje koristi Agencija nema kontrole kako bi se osiguralo da primaju samo ovlašćene, tačne i potpune podatke. Kao rezultat, baze podataka sadržavale su netačne podatke.   Takođe su zabeležene slabosti u bezbednosti informacionih sistema koje ugrožavaju infrastrukturu i sisteme da budu nesigurni i podložni mogućim greškama i zloupotrebama i postoji rizik da će se podaci koji se čuvaju u bazama podataka promeniti bez identifikovanja.

Generalni revizor Kosova, Besnik Osmani, u vezi sa ovom revizijom naglasio je da rezultati revizije pokazuju da aplikacije koje koristi Agencija ne sadrže standarde potrebne za efikasno i bezbedno upravljanje procesima raspodele poljoprivrednih grantova i subvencija.

Nacionalna Kancelarija Revizije preporučila je ministru Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja da preduzme trenutne mere radi koordinacije aktivnosti sa Agencijom za Razvoj Poljoprivrede kako bi se osiguralo dobro upravljanje i integritet informacionih sistema. Za ovo je NKR dala 16 preporuka.

Kompletan izveštaj možete pročitati ovde.

Povezan