Nazad na listu
25 новембра 2021

Predstavnici NKR-a učestvovali na radionici „Poboljšanje revizorskih praksi u opštinama“

Punetoria osbe 1

Pomoćnica generalne revizorke, Emine Fazliu zajedno sa direktorima revizorskih Odeljenja, Faruk Rahmani i Zukë Zuka, učestvovali na radionici „Poboljšanje revizorskih praksi u opštinama“ koju je organizovao OEBS dana 16, 18. i 23. novembra 2021. godine.

Na ovim radionicama bili su prisutni glavni finansijski službenici i interni revizori opština, kao i predstavnici Ministarstva administracije lokalne samouprave, gde su razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju opštine u primeni preporuka NKR-a i drugim izazovima.

Radionice su održane u regionu Prištine, Gnjilana i Peći, gde je gđa. Emine Fazliu predstavila glavna pitanja predstavljena u pojedinačnim izveštajima za 2020., za opštine kao što su mišljenje revizije, zaključak o usklađenosti; isticanje pitanja; sprovođenje preporuka, budžetski izazovi, izazovi u procesima prihoda, izazovi u procesima rashoda; kontingentne obaveze, potencijalne obaveze, potraživanja, upravljanje imovinom, troškovi za Covid – 19 i druga pitanja.

Zabrinutost koju su izneli predstavnici opština u vezi sa sprovođenjem preporuka odnosila se uglavnom na pogrešnu klasifikaciju rashoda po osnovu direktnih plaćanja iz Trezora (sudske odluke /izvršenja) koji se povezuju sa kolektivnim ugovorom, odnosno jubilarne plate, obroci, putni troškovi, itd.; kao i nefunkcionisanje sistema e-imovina.

Takođe, na ovim radionicama učesnici su visoko cenili rad i stručnu saradnju revizora NKR-a, koji su se obavezali da će ubuduće više doprineti sprovođenju preporuka Nacionalne Kancelarije Revizije.

Povezan