Nazad na listu
30 октобра 2020

Nacionalna Kancelarija Revizije ostaje posvećena ispunjavanju svoje ustavne i pravne misije

Konferencaa

Simboličnim aktivnostima Nacionalna Kancelarija Revizije u petak je obeležila sedamnaestu godišnjicu osnivanja. U okviru ovih aktivnosti održan je online sastanak i podeljene su zahvalnice za trideset zaposlenih koji su završili 10 godina rada u NKR-u.

Generalni revizor, Besnik Osmani, čestitao je osoblju za rad i uspehe postignute tokom ovih godina, kojom prilikom je rekao da zahvaljujući profesionalnosti i nepristrasnosti NKR uživa visok kredibilitet i ocenjena je kao jedna od najpouzdanijih institucija na Kosovu.

On je ocenio je da uspesi tokom ovih godina nisu izostali, ali prema njegovim rečima, predstoji još mnogo posla jer se zahtevi za odgovornošću sve više povećavaju.

“Za sva dostignuća, glavni deoničari ste vi revizori i drugi zaposleni u Kancelariji, koji sa velikom predanošću i profesionalnošću ispunjavaju misiju NKR-a kao najviša institucija ekonomske i finansijske kontrole u ​​Republici Kosova. Stoga sam duboko zahvalan svakom od vas na vašem neumornom radu, posebno u vreme pandemije, gde ste paralelno sa održavanjem zdravlja uspeli da obavite kvalitetan posao u zakonskim rokovima.  Postignuti uspesi tokom ovih godina čine da se osećamo ponosno, ali svesni smo da treba učiniti još mnogo toga jer se zahtevi za odgovornošću sve više povećavaju”, rekao je Osmani.

Dalje on je rekao da je NKR ove godine označila još jedan uspeh u pogledu procesa digitalizacije revizorskog rada, razvijanjem elektronskog sistema za upravljanje revizijom pod nazivom SITA.  Osmani je rekao da je ovaj sistem odlično sredstvo za osiguranje efikasnije primene revizorske metodologije, povećanje produktivnosti i zagarantovanje kvaliteta, posebno u složenim revizijama u kojima se zahteva visoko osiguranje i usaglašenost sa standardima, zakonima i propisima.

On je rekao da NKR ostaje posvećena ispunjavanju svoje ustavne i pravne misije, sprovodeći relevantne revizije, u skladu sa međunarodnim standardima. Nacionalna Kancelarija Revizije od svog osnivanja kontinuirano razvija profesionalne kapacitete kako bi pružila pouzdane informacije o upravljanju javnim finansijama i učinku budžetskih organizacija. Generalni revizor rekao je da NKR ostaje posvećen doprinosu poboljšanju života građana putem stotina kvalitetnih revizija i konkretnih preporuka.

Deo ovog sastanka bio je i predsednik Odbora za Budžet i Transfere Skupštine Kosova, Hekuran Murati, koji je pozdravio učesnike i pohvalio Nacionalnu Kancelariju Revizije za rad tokom ovih 17 godina.

On je rekao da će se nastaviti saradnja Skupštine, odnosno Odbora za Budžet i Transfere sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije.

Murati je naglasio da Skupštini i zakonodavcima ostaje da uspostave operativne mehanizme za sprovođenje preporuka Generalnog Revizora. Dalje je rekao da bi NKR trebalo da nastavi da povećava profesionalne kapacitete kako bi u budućnosti vršio reviziju svih subjekata koji se finansiraju iz javnog novca. „Čestitam vam 17. godišnjicu i čestitam vam na radu i postignutim uspesima“, rekao je Murati.

Violeta Kupa Smajlaj, Viša savetnica za saradnju sa Skupštinom, koja je predstavila grupu od 30 zaposlenih koja je dobila jubilarne zahvalnice, rekla je da je zadovoljstvo, čast i odgovornost raditi u Nacionalnoj Kancelariji Revizije. „Moje desetogodišnje putovanje sa NKR bilo je izazovno i lepo. Kada vidim entuzijazam mojih kolega, uverena sam u nove uspehe i svetlu budućnost. Želim da imamo dobro zdravlje i slavimo dugo zajedno. Očekuju nas dobri dani!“, rekla je Kupa Smajlaj.

Povezan