Nazad na listu
27 октобра 2020

Nacionalna Kancelarija Revizije-17 godine rada, izazova i uspeha!

17-vjetori

Pre sedamnaest godina, kada je Nacionalna Kancelarija Revizije započela putovanje, svaki oktobar dokazuje neophodnost njenog osnivanja kao važne institucije za nadzor javnih fondova i povećanje ekonomske i finansijske kontrole u ​​državi Kosova.

Putovanje Kancelarije tokom ovih godina okarakterisana se više radom i zalaganjem, dok su uspesi sedamnaest godina kasnije evidentni.

Pre skoro dve decenije Nacionalna Kancelarija Revizije započela je svoj rad kao javna institucija, sa ograničenim brojem zaposlenih i sprovodeći desetine revizija, uglavnom regularnosti. Sada je ova institucija profesionalno porasla i ima oko 170 zaposlenih i sprovodi više od 120 revizija godišnje, uključujući revizije učinka i javnih preduzeća.

Zahvaljujući svojoj profesionalnosti, integritetu i nepristrasnosti, NKR danas uživa visok kredibilitet i smatra se jednom od najpouzdanijih institucija na Kosovu. Postigla je zadovoljavajuće rezultate i na međunarodnom nivou. Nesumnjivo je da je jedno od njih članstvo NKR/a sa punim pravama u Međunarodnoj Organizaciji Vrhovnih Institucija Revizije (INTOSAI). Ovo članstvo je najveće dostignuće u istoriji spoljne revizije javnog sektora Republike Kosova.

Kao i do sada, Nacionalna Kancelarija Revizije ostaće nezavisna institucija javnog sektora, poboljšavajući kvalitet svog rada i pružajući Skupštini i javnosti verodostojne i relevantne izveštaje. Kroz revizorskog rada i povećanje uticaja u državnim institucijama na sprovođenje revizorskih preporuka, NKR namerava da doprinese poboljšanju života građana Kosova.

Na 17. godišnjici, podeli sa svim svojim saradnicima ponos zbog izuzetnog napretka koji je NKR postigla tokom godina. Visoka profesionalna zrelost i odgovornost, koja karakteriše ustanovu i njene zaposlene, omogućiće još brži i toliko željeni razvoj.

Nacionalna Kancelarija Revizije obeležiće ovu godišnjicu simbolično, kroz virtuelne aktivnosti, usled pandemije i u skladu sa merama za zaštitu od Covid-19.

Povezan