Nazad na listu
31 маја 2021

Generalni revizor Kosova primio je na bilateralnom sastanku svog kolegu iz Poljske

Takimi osmani - banas

Generalni revizor Republike Kosova, Besnik Osmani, primio je u ponedeljak na bilateralnom sastanku predsednika Vrhovne revizorske institucije Poljske Marijana Banaša sa njegovom delegacijom.

Kolege su razgovarali o načinima za nastavak bilateralne saradnje kroz razmenu znanja i iskustava usmerenih na dalje unapređenje spoljne revizije i poboljšanje upravljanja javnim novcem. Takođe su razgovarali o poteškoćama i izazovima, kao i o procesu revizije u vreme pandemije.

Generalni revizor Besnik Osmani ovom prilikom zahvalio se poljskom kolegi na kontinuiranoj pomoći pruženoj NKR-u u izgradnji profesionalnih kapaciteta. Osmani je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i obavezao se da će nastaviti saradnju između dve organizacije kroz nove projekte.

S druge strane, predsednik Vrhovne revizorske institucije Poljske Marian Banaś čestitao je Osmanu na dostignućima Nacionalne Kancelarije Revizije uopšte, a posebno na punopravnom članstvu u Evropskoj organizaciji vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI).  Banaś je rekao da podržavaju NKR-a i očekujemo da nastavimo da radimo na izgradnji dobrih odnosa između organizacija, posebno na poslovima u vezi sa procesom revizije za Covid – 19. On je ocenio da je saradnja dve organizacije u službi unapređenja kvaliteta u spoljnoj reviziji.

Osmani i Banaś izrazili su zadovoljstvo što su Nacionalna Kancelarija Revizije Poljske i Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova uspešno završile projekat bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije na Kosovu“ koji finansira Evropska unija.  Uprkos izazovima uzrokovanim pandemijom Covid-19 više od godinu dana, sve aktivnosti su sprovedene putem mrežne platforme bez izazivanja kašnjenja ili propuštenih aktivnosti.

Ovaj sastanak je održan u okviru posete predsednika Vrhovne revizorske institucije Poljske Marijana Banaša na Kosovu radi učešća na završnoj konferenciji Projekta Bratimljenja.

Povezan