Nazad na listu
30 септембра 2020

Generalni Revizor i ambasador Holandije učestvovali su u javnoj raspravi o nadzoru nad opštinskim prihodima i rashodima

debati ne vushtrri

U okviru tripartitnog projekta između Nacionalne Kancelarije Revizije, holandske vlade i BIRN-a Kosova danas je u opštini Vučitrn održana debata „Uloga Nacionalne Kancelarije Revizije i građana u nadgledanju opštinskih prihoda i rashoda“ čiji je cilj promovisanje javnog nadzora za podsticaj povećanja institucionalne transparentnosti i odgovornosti.

Ovom prilikom, Generalni Revizor Republike Kosova Besnik Osmani rekao je da budžetske organizacije treba da vide reviziju kao koristan proces i snažnu osnovu za unapređenje svog finansijskog upravljanja, obezbeđivanje unutrašnjih kontrola i povećanje performanse.

Generalni Revizor je istakao da je primena preporuka generalno neznatno porasla, međutim, nivo primene još uvek nije zadovoljavajući, posebno na lokalnom nivou. „Nastavljamo da podstičemo čelnike javnih institucija da povećaju institucionalnu posvećenost sprovođenju preporuka revizije, jer bi to rezultiralo boljim upravljanjem i boljim uslugama za građane. Primena revizorskih preporuka zabeležila je neznatan porast poslednjih godina, ali generalno nivo primene još uvek nije zadovoljavajući “, rekao je Osmani.

U izveštaju revizije za 2019. godinu, opština Vučitrn je dobila nemodifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja, a adresirano je 19 preporuka. Opština je podnela akcioni plan za sprovođenje preporuka, dok će Nacionalna Kancelarija Revizije pratiti postupak sprovođenja prema planu u reviziji za 2020. godinu.

Ovoj debati takođe su prisustvovali ambasadorka Holandije na Kosovu Carin Lobbezo, predsednik Vučitrna, Xhafer Tahiri, odgovorni urednik BIRN Kosova, Visar Prebreza i odbornici ove opštine.

U međuvremenu, ambasadorka Holandije na Kosovu Carin Lobbezo rekla je da je svrha ovog projekta da podrži misiju Kancelarije Generalnog Revizora i obezbedi da se novac na Kosovu troši na osnovu realnih odluka i u korist građana. „Naš cilj je da se poveća transparentnost, odgovornost za sve građane Kosova na svakom nivou, to povećava poverenje u institucije i daje građaninu osećaj da institucije rade za njega. Ovo je težak put, ali važno je da nastavimo da radimo u ovom pravcu. To je važno za Kosovo uopšte i igra veliku ulogu na kosovskom putu ka EU. Stoga sam ponosna što smo pružili ovu podršku, jer je ona važna za sve uključene strane i za građane Kosova, vladavinu zakona, transparentnost, odgovornost i ovaj projekat igra važnu ulogu u tom pogledu“, rekla je Lobbezo, dodajući da Kosovo i Holandija su vredno radili zajedno u poslednje dve decenije i dobri su prijatelji

Dok je predsednik Vučitrna, Xhafer Tahiri, rekao da nalazi Generalnog Revizora vidi kao priliku za poboljšanje prakse upravljanja javnim novcem. On je izrazio spremnost da primeni nalaze revizora u izveštaju revizije za 2019. godinu. „Priznajem da nije učinjeno dovoljno za adresiranje preporuka u vezi sa izveštajem revizije za 2018. godinu. Mnogo smo bolji u primeni preporuka iz jedinice unutrašnjeg revizora, ali ne i kod spoljnog revizora, a jedan od razloga su neki strukturni problemi koje sam pomenuo u pogrešnoj klasifikaciji, planiranju i upravljanju“, izjavio je Tahiri.

Dok je odgovorni urednik u BIRN Kosova, Visar Prebreza, rekao da bi svaki predsednik ili šef institucije trebalo da revizorski izveštaj uzmu kao vodič za svoj rad i viziju o tome kako da reši sve prekršaje. On  je rekao da opština Vučitrn dobro radi u pogledu izvršenja budžeta za kapitalne investicije u prvoj polovini godine, međutim, prema Prebrezi, jedan od zabrinjavajućih elemenata bilo je vrlo malo izvršenje subvencija.  Takođe je sektor nabavki loš i treba mu brže intervencije za adresiranje. Prebreza je rekao da Vučitrn loše stoji u pogledu sprovođenja preporuka revizora i da bi imali napredak u ovoj oblasti treba da napravi dobar plan.

Povezan