Nazad na listu
27 маја 2021

Generalni revizor Besnik Osmani učestvovao je na konferenciji “Nezavisnost vrhovnih revizorskih institucija”

Lajmi Konferenca 27.05.2021

Lideri Vrhovnih revizorskih institucija (VRI) učestvovali su u četvrtak na online konferenciji „Nezavisnost vrhovnih revizorskih institucija“ koju je organizovala Vrhovna revizorska institucija Poljske, a na kojoj se razgovaralo o značaju institucionalne nezavisnosti.

Na ovoj konferenciji podelili su svoja iskustva lideri vrhovnih revizorskih institucija evropskih zemalja poput Poljske, Norveške, Mađarske, Bugarske, Malte, Moldavije, Rumunije, Turske, Ukrajine, Hrvatske i Kosova, kao i predstavnici Razvojne inicijative INTOSAI-a. (IDI)

Radu ove konferencije prisustvovao je Generalni revizor Republike Kosova, Besnik Osmani. U svom izlaganju, Osmani je rekao da je Generalni revizor Kosova, prema Ustavu, najviša institucija ekonomske i finansijske kontrole u ​​Republici Kosova i vrši svoj mandat, funkcije i odgovornosti na funkcionalan, finansijski i operativni na nezavisan način.

“Jedna Vrhovna revizorska institucija, da bi ispunila svoju misiju i povećala njen uticaj na bolji život građana, mora biti stalno svesna mogućih izazova za svoju nezavisnost u svim aspektima, funkcionalno, finansijski i operativno.”, izjavio je Osmani.

Osmani je dalje naglasio da je, uprkos tome što je poslovala u krhkom i izazovnom okruženju, Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova uspela da ispuni svoj mandat i kontinuirano dostavila i objavila revizorske izveštaje s profesionalizmom i posebnom značaju.

Osmani je ukazao da se NKR u nekim slučajevima suočila sa poteškoćama i pokušajima da se meša u njen rad i mandat, kao što je bio slučaj 2019. godine, kada je Zakonom o Javnim službenicima ugrožen nezavisnost Generalnog revizora u vezi sa pitanjima u vezi sa organizacionom strukturom, funkcionisanju, klasifikaciju poslova i kriterijuma za zapošljavanje osoblja NKR-a, ali koji je premašen odlukom Ustavnog suda.  „Ova odluka je potvrdila direktno uspostavljanje funkcionalne i organizacione nezavisnosti Generalnog revizora u Ustavu Republike Kosovo i konačno je izbegla dalje rasprave i moguća neslaganja“, rekao je Generalni revizor Kosova, Besnik Osmani.

Generalni revizori zemalja učesnica takođe su predstavili iskustva svojih zemalja i bio je uobičajen zaključak da su napori na intervencijama kontinuirani i široko izraženi u mnogim zemljama, ali napori VRI-a takođe bi trebali biti trajni, i najbolji način da se to spreči je savezništvo sa medijima i civilnim društvom.

Povezan