Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2020

  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Gjykata Kushtetuese e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Komisioni i Pavarur për Media

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Organi Shqyrtues i Prokurimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Akademia e Drejtësisë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Këshilli Prokurorial i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Ndërmarrja Publike ‘Hortikultura Sh.A.’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Ndërmarrja Publike “Posta e Kosovës”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  KRU Bifurkacioni Sh.A.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Ndërmarrja Publike Hekurudhat e Kosovës – Trainkos sh.a.

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Raporti Vjetor i Auditimit – 2019

  Përmbledhje Shkarko
 • 2019

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Letër menaxhmenti Shkarko
 • 2019

  Ndërmarrja Publike “Telekomi i Kosovës“

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Hanit të Elezit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Komuna e Gllogocit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader