Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2021

  I – Dhënia e pëlqimeve për ndërtim /shfrytëzim të pronës së NP KOSST-it nga palët e tjera dhe II – Marrëveshjet për blerje të energjisë së prodhuar në mes të NP KOSTT dhe kompanive që operojnë me burime të ripërtëritshme lidhur me pagesat/tarifat nxitëse

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Përmirësimi i sistemit edukativ në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Konkurrueshmeria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë (MPMS)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Pasuria e paluajtshme dhe infrastruktura gjeohapësinore (Agjencia Kadastrale e Kosovës)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Ministria e Infrastrukturës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Komuna e Istogut

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Efiçienca e Energjisë dhe Energjia e Ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Projekti ‘Zhvillimi Rural dhe Agrobujqësor’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Shëndetësia Kosovare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Projekti ‘Financimi i emergjencës pandemike në Kosovë’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Komuna e Kamenicës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Projekti ‘Komunat për Rininë në Kosovë’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Komuna e Zveçanit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Universiteti i Prishtinës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Fondet në Mirëbesim

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader