Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2020

  Fondet në Mirëbesim

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Agjencia Kosovare e Privatizimit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Agjencia kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Agjencioni për Ndihmë Juridike Falas

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Autoriteti i Aviacionit Civil

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Këshilli Gjyqësor i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Zyra e Rregullatorit për Energji

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Agjencia Kundër Korrupsionit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Agjencia për Informim dhe Privatësi

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Autoriteti Kosovar i Konkurrencës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Institucioni i Avokatit të Popullit

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader