Publikimet

Paraqitja e publikimeve të zgjedhura sipas vitit dhe kategorisë

Filtro raportet sipas:

Lloji i publikimit
Viti i auditimit

Nuk ka publikime në këtë përzgjedhje!

 • 2020

  Përmirësimi i sistemit edukativ në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Konkurrueshmeria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë (MPMS)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Emergjenca COVID-19 në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Pasuria e paluajtshme dhe infrastruktura gjeohapësinore (Agjencia Kadastrale e Kosovës)

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Efiçienca e Energjisë dhe Energjia e Ripërtëritshme në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Projekti ‘Zhvillimi Rural dhe Agrobujqësor’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Shëndetësia Kosovare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Projekti ‘Financimi i emergjencës pandemike në Kosovë’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Projekti ‘Komunat për Rininë në Kosovë’

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Ekonomia Digjitale në Kosovë

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Projekti “Përkrahje për përmirësimin e hartimit (zhvillimit) të politikave në Kosovë”

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Dogana e Kosovës

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Programi Mjedisor i Kosovës 2020

  Raport i plotë Shkarko
 • 2020

  Fondi për sigurime shëndetësore

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Administrata Tatimore e Kosovës

  Letër menaxhmenti Shkarko
 • 2019

  Shëndetësia Kosovare

  Raport i plotë Shkarko
 • 2019

  Konkurueshmëria dhe Gatishmëria për Eksport

  Raport i plotë Shkarko
Më shumë
Preloader