Kthehu te lista
29 Prill 2022

ZKA-ja konfirmon zotimin për të bashkëpunuar me projektin e ri të DEMOS-it në përmirësimin e qeverisjes lokale

Takimi me DEMOS-in 1

Auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, dhe  Zëvendës Auditori i Përgjithshëm, Bezad Halilaj kanë takuar të premten përfaqësuesit e projektit të DEMOS-it, Ertan Munoglu, Menaxher i Projektit, Ilire Daija Buza, Menaxhere e lartë e ndërhyrjes dhe Drilon Shala, Menaxher i lartë i  ndërhyrjes.

Takimi kishte për qëllim formësimin e vazhdimit të bashkëpunimit në mes të Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA)  dhe zbatimin e projektit të ri katër vjeçar të DEMOS-it.

Përfaqësuesit e DEMOS-it prezantuan objektivat e projektit të ri dhe fokusuan diskutimin në kushtin minimal të Grantit të Performancës Komunale që ndërlidhet me opinionet e auditimit të dhëna nga ZKA-ja për komunat e Kosovës, auditimet sociale dhe auditimin e veçantë për grantet.

Auditorja e Përgjithshme znj. Spanca, duke theksuar rëndësinë e madhe që ka ky projekt për të ndihmuar komunat në përmirësimin e menaxhimit të financave publike, rritjen e transparencës dhe llogaridhënies si dhe avancimin e qeverisjes lokale,  ka ofruar  bashkëpunimin e nevojshëm të saj dhe të ZKA-së për të mbështetur dhe lehtësuar zbatimin e këtij projekti.

Pjesëmarrësit u dakorduan që në vazhdën e aktiviteteve të këtij projekti të krijohen grupe punuese të përbashkëta të cilët përmes takimeve, punëtorive dhe formave tjera do të kontribuojnë dhe lehtësojnë procesin e përmbushjes së objektivave të këtij projekti.

Të ngjashme