Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2018

  Regionalna Kompanija Otpada ‘Uniteti A.D.’ Mitrovica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regionalna Kompanija Vodovoda “Hidroregjioni Jugor” D.D Prizren

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće Kosovskih Železnica Trainkos d.d.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kompanija za Upravljanje Deponijama Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće ‘Hortikultura d. d.’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kancelarija Premijera

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Kllokot

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Štrpce

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Ranillug

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Parteš

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Kamenica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Kacanik

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Elez Han

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Dragaš

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Stimlje

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Prizren

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Nezavisni Nadzorni Odbor Civilnu Sluzbu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Agencija Protiv Korupcije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader