Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2019

  RKV Bifurkacioni A.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće “Telekom Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće Regionalna Kompanija Vodovoda “ Prishtina” D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće “Pošta Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Autobuska Stanica d.d Priština

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regionalna Kompanija za Navodnjavanje ‘Drini i bardhë d.d.’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regionalna Kompanija Otpada ‘Uniteti A.D.’ Mitrovica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regionalna Kompanija Vodovoda “Hidroregjioni Jugor” D.D Prizren

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće Kosovskih Železnica Trainkos d.d.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Kompanija za Upravljanje Deponijama Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće ‘Hortikultura d. d.’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Regionalno Preduzeće za Otpad Pastrimi D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2017

  Autobuska Stanica d.d Priština

  Preuzimanje
 • 2017

  Regionalna Kompanija za Vodosnabdevanje Prishtina d.d.

  Preuzimanje
 • 2017

  Javno Preduzeće Kosovskih Železnica Trainkos d.d.

  Preuzimanje
 • 2017

  Aerodrom Djakovica d.d.

  Preuzimanje
 • 2017

  Regionalna Kompanija Vodovoda “Hidroregjioni Jugor” D.D Prizren

  Preuzimanje
 • 2017

  Regionalna Kompanija Otpada ‘Uniteti A.D.’ Mitrovica

  Preuzimanje
 • 2017

  Kompanija za Upravljanje Deponijama Kosova

  Preuzimanje
 • 2017

  Regionalna Kompanija za Navodnjavanje ‘Drini i bardhë d.d.’

  Preuzimanje
Više
Preloader