Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2019

  Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Opština Gracanica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Agencija za Vazdusno Navigacijske Usluge

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Agencija sa Upravlanje Memorialni Kompleksa

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Opština Severna Mitrovica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Opština Gnjilane

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Tela za Razmatranje Nabavki

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Autoritet Civilne Avijacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Tužilacki Savet Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Agencije za Besplatnu Pravnu Pomoč

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Regulativni Autoritet Zeleznica

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Akademija pravde

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Ministarstva za Infrastrukture

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Opština Zubin Potok

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Regulatorni Autoritet za Eletronske i Postanske Komunikacije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Agencija Protiv Korupcije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2019

  Regulatorna Komisija za Javne Nabavke

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader