Publikacije

Prezentacija odabranih publikacija po godinama i kategorijama

Filtriraj izveštaje:

Tip na publikacija
Revizija godine

U ovom odabiru nema publikacija!

 • 2018

  Projekat “Kosovsko Zdravstvo”

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Energetska efikasnost i obnovljiva energija na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Projekat ‘Poljoprivreda i ruralni razvoj’

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Poboljšanje obrazovnog sistema na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Statistika za odlučivanje na Kosovu

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Konkurentnost i spremnost za izvoz

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Registrovanje nepokretne imovine u katastar (RECAP)

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće “Telekom Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo Trgovine i Industrije

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Uroševac

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Gnjilane

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće Regionalna Kompanija Vodovoda “ Prishtina” D.D.

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Novobrda

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Javno Preduzeće “Pošta Kosova“

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Agencija za Vazdusno Navigacijske Usluge

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstvo Inostranih Poslova

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Ministarstva za Infrastrukture

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Peć

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
 • 2018

  Opština Mamuša

  Kompletan izveštaj Preuzimanje
Više
Preloader