Nacionalna Kancelarija Revizije se sastoji od Generalnog Revizora, Zamenika Generalnog Revizora, Pomoćnika Generalnog Revizora, Generalnog Direktora Kancelarije, revizora i administrativnog/pomoćnog osoblja.

Generalni Revizor preko unutrašnjih pravilnika utvrđuje organizovanje i upravljanje Nacionalne Kancelarije Revizije.

 

Organizaciona struktura