Generalni Revizor Republike Kosova je najviša institucija ekonomske i finansijske kontrole, koja prema Ustavu i zakonima zemlje uživa funkcionalnu, finansijsku i operativnu nezavisnost. Nacionalna Kancelarija Revizije Republike Kosova je nezavisna institucija koja podržava Generalnog Revizora u izvršenju njegovih/njenih zadataka.