Nazad na listu
31 октобра 2019

Vrhovne institucije revizije Kosova i Hrvatske, intenziviraju saradnju u cilju jačanja spoljne revizije

Vizita ne Kroaci

Generalni revizor Kosova g. Besnik Osmani sa svojim saradnicima je 30 i 31. oktobra na poziv Generalnog revizora Republike Hrvatske g. Ivan Klešić, obavio bilateralnu posetu ovoj instituciji. Svrha ove posete bila je da se intenzivira saradnja i međusobna podrška u cilju jačanja spoljne revizije u obe zemlje.

Generalni revizor Kosova g. Besnik Osmani, je zahvalio g. Klešića na pozivu i na stalnoj podršci. g. Osmani je upoznao svog kolegu o napretku koji je ostvaren od strane  Nacionalne kancelarije revizije u razvoju institucionalnih i ljudskih kapaciteta za reviziju javnih institucija  u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih institucija  revizije (MSVIR).

Generalni revizor Republike Hrvatske g. Ivan Klešić, je čestitao g. Osmaniju na dostignućima i punopravnom članstvu Nacionalne kancelarije revizije Republike Kosovo u INTOSAI. g Klešić je izrazio spremnost njegove institucije za dugoročnu saradnju sa NKR.

Šefovi obeju institucija su naglasili koristi koje se mogu ostvariti preko održivog procesa  bilateralne saradnje.

Generalni revizor, u pratnji Qerkin Morina, pomoćnik generalnog revizora i Saranda Husaj Baraliu, Šef odeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju u reviziji su tokom boravka u Zagrebu razgovarali i razmenili iskustva sa kolegama iz Hrvatske institucije, vezana za sertifikacione sheme i stalno stručno usavršavanje; upravljanju kontrolom kvaliteta kao i o iskustvima i izazovima u reviziji javnog sektora.

Delegacija Nacionalna kancelarija revizije je u okviru ove posete, posetila i regionalnu kancelariju Čakovec, gde su dočekani od strane šefa ove kancelarije  g. Nikola Mustač i njegovih saradnika. Delegacija NKR je tokom ove posete obaveštena o nadležnostima i organizovanjem revizijskog procesa u regionalnim kancelarijama Vrhovne institucije revizije Hrvatske.

Povezan