Nazad na listu
30 јануара 2019

Uspešno se nastavlja implementacija Programa za Upravljanje i Liderstvo u Nacionalnoj Kancelariji Revizije

Programi per Menaxhim dhe Lidership ne ZKA

Nacionalna Kancelarija Revizije Švedske podržava Nacionalnu Kancelariju Revizije Kosova u razvoju kapaciteta liderstva  

28-30 Januara 2019 godine, šefovi revizorskih timova učestvovali su na radionici “Performansa u Timu“ koja je održana u Prištini, aktivnost u okviru Programa za Upravljanje i Liderstvo. Cilj ove radionice je poboljšanje institucionalnih veština i metoda i dalje jačanje profesionalnih sposobnosti u Nacionalnoj kancelariji revizora fokusirajući se na ulogu šefa revizorskog tima, specifične liderske aspekte tokom procesa revizije kao i potencijalne oblasti za razvoj performanse u timu.

U cilju pomaganja timovima da rade bolje, stručnjaci iz Švedske predstavili su vredne tehnike i lekcije rukovođenja i upravljanja radnim procesima. Takođe, posebna važnost je data ocenjivanju performanse na radu.

Program za Upravljanje i Liderstvo je kontinuirana aktivnost u okviru Projekta saradnje između Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske i Kosova, dok je ova radionica održana u skladu sa planom aktivnosti za 2018-2019.

Povezan