Nazad na listu
31 јануара 2021

Uspesi Nacionalne Kancelarije Revizije, objavljeni su u novinama INTOSAI-a

1+++++

Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) objavila je zimsko izdanje svojih novina, gde je deo ovog izdanja vesti za vrhovne revizorske institucije je i Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR). Članak o NKR-u predstavlja rezultate rada, izazove suočavanja sa pandemijom sa posebnim naglaskom na istorijska dostignuća na međunarodnom nivou. 

U članku su otkrivene ocene za NKR kao jedne od najpouzdanijih institucija u zemlji. „Nacionalna Kancelarija Revizije (NKR) datira iz 2003. Iako lokalni i međunarodni partneri NKR smatraju relativno mladom organizacijom i smatraju je jednom od institucija u kojoj se najviše ima poverenja i ostaje posvećena provedbi ustavnog i zakonskog mandata sa integritetom i profesionalnošću“, ističe se u novinama.

Prema novinama NKR je odlučna da reviziju sprovodi samostalno, stoga posvećuje posebnu pažnju kontinuiranom razvoju u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim revizijskim praksama i od svog osnivanja ima značajan profesionalni rast.  NKR ima 171 zaposlenih koji godišnje izvrše 130 revizija. Iako finansijske revizije i revizije usaglašenosti čine veći deo  revizorskog posla, NKR ceni veliki potencijal u izvršenju revizija učinka i nastavlja da doprinosi rastu ovog trenda.

U novinama se pominje činjenica da je, uprkos činjenici da je 2020. bila izazov za celu planetu zbog pandemije, NKR nastavila da sprovodi planove usmerene na institucionalni rast.

˝NKR je nedavno pokrenula sistem upravljanja revizijom koji pokriva sve procese revizije. Ovo je velika promena u svakodnevnom radu i očekuje se da će doprineti operativnoj efikasnosti i efektivnosti poboljšanjem upravljanja podacima revizije i povećanjem kvaliteta proizvoda revizije.  Istovremeno, NKR je nastavila da revidira i ažurira metodologiju revizije finansija i usklađenosti kako bi se bolje uskladila sa Međunarodnim standardima revizije vrhovnih revizorskih institucija˝, pominje se dalje u novinama.

Posebna pažnja i naglasak je posvećen istorijskom trenutku na međunarodnom nivou članstvom NKR-a u Međunarodnoj organizaciji vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i Evropskoj organizaciji vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI).

˝INTOSAI i EUROSAI obezbeđuju platforme za vrhovne revizorske institucije za razmenu stručnosti i najboljih praksi koje doprinose povećanju odgovornosti i transparentnosti i dodavanju vrednosti i koristi životima građana širom sveta. NKR članstvo u INTOSAI i EUROSAI smatra profesionalnom posvećenošću i šansom. Obavezujući se na aktivno učešće, NKR je nestrpljiva da podeli iskustva sa globalnom zajednicom odgovornosti˝, ističe se u nastavku članka.

Dalje, NKR čeka sa nadom 2021. godini, verujući da će se to smatrati godinom napornog rada na obnavljanju normalnosti i obnovi nacionalnih ekonomija.

Novina ˝The International Journal˝ je zvanični organ INTOSAI-a. Objavljuje se povremeno na arapskom, engleskom, francuskom, nemačkom i španskom jeziku. Zimsko izdanje novine možete pročitati na ovom linku.

Povezan