Nazad na listu
21 маја 2018

USAID partner sa Nacionalnom Kancelarijom Revizije za otkrivanje prevare

Marreveshja me USAID

Danas su Direktor Misije USAID-a na Kosovu, Xhejms Houp, i Generalni Revizor, Besnik Osmani, potpisali Memorandum o Razumevanju (MoR) za jačanje zajedničkih napora za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama na Kosovu. MoR odrešuje uputna  načela saradnje između Nacionalne Kancealrije Revizije (NKR) i USAID-a, preko aktivnosti Transparentne, Efektivne i Odgovorne Opštine  (USAID TEAM) na Kosovu.

Ovom prilikom je Generalni Revizor, Besnik Osmani rekao: “Za mene kao Generalnog Revizora je veoma važno podizanje naših kapaciteta u identifikovanju i izveštavanju negativnih pojava kao što su prevara i korupcija, onda kada tokom revizije primetimo da ima takvih elemenata”

Doj je, Direktor Misije USAID-a na Kosovu Xhejms Houp istakao da: “USAID je posvećen da  podržava NKR i Vladu Kosova u otkrivanju i borbi protiv korupcije u javnim nabavkama, garantujući tako bolji kvalitet usluga za građane.

Građani, organizacije civilnog društva kao i privatni sektor na Kosovu veoma često izjavljuju da se javna sredstva pogrešno usmeravaju rizikujući tako kvalitet javnih usluga, oštetivši poverenje građana i obeshrabrujući strane investicije. Efektivan sistem nabavke uključuje mehanizme koji se staraju o javnim sredstvima i koji minimiziraju gubitke prihoda preko kontrole prevare, gubitaka i zloupotreba. Adresiranje ovih slabosti u sistemu je od velike važnosti za Kosovo.

Aktivnost USADI-a Transparentne, Efektivne i Odgovorne Opštine će posebno podržavati NKR u njenim naporima za izgradnju kapaciteta za otkrivanje prevare i ja jačanje ostalih mehanizama za minimiziranje gubitka  prihoda, obezbeđujući tako bolje usluge građanima. U isto vreme, poboljšanja u javnim nabavkama povećavaju i zadovoljstvo građana u vezi sa radom vlade i jačaju poverenje između vlade i građana.

Povezan