Nazad na listu
01 марта 2021

Troškovi, uticaj i reakcija na pandemiju COVID-19, u fokusu revizije

auditimi i covidit

Nacionalna Kancelarija Revizije testiraće troškove, uticaj i reakciju na pandemiju Covid-19 iz različitih perspektiva, kako na finansijskom aspektu, tako i na aspektu usklađenosti, kroz 116 redovnih godišnjih revizija, takođe i odvojenim revizijama učinka i projektima za alocirane fondove za upravljanje pandemijom.

Revizija učinka na temu ˝Nabavka zdravstvenim materijalima i optimizacija ljudskih i tehničkih resursa kako bi se odgovorilo na potrebe pacijenata sa COVID-19˝, ima za cilj procenu da li su odgovorne institucije uspele da na vreme izvrše neophodna snabdevanja i pravilno upravljaju tehničkim i ljudskim resursima kako bi se osiguralo da odgovore na potrebe pacijenata sa COVID-19.

Da bi se izvršila ova procena, predviđena su dva revizorska cilja: U delu snabdevanja lekovima, zaštitnim materijalom i drugom potrebnom opremom, procenićemo da li je urađena analiza potreba i kako je to urađeno. Dok će se u delu upravljanja ljudskim i tehničkim kapacitetima proceniti kako su relevantne institucije organizovale i upravljale zdravstvenim osobljem i da li su pravilno koordinisane kako bi se osiguralo da odgovore na potrebe stvorene kao rezultat pandemije.

Pored ove revizije, NKR je u ranim fazama istraživanja i za revizije učinka vezanih za upravljanje vanrednim situacijama uopšte i uticaja ili zaštita ekonomije tokom pandemije COVID-19.

Očekuje se da će revizije biti objavljene u skladu sa godišnjim planom revizije 2020/2021.

Povezan