Nazad na listu
14 новембра 2019

Strategije i tehnički pristupi za jačanje saradnje između Parlamenata i Vrhovnih Institucija Revizije

Punetoria rajonale ne Podgorice

Predstavnici iz Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova prisustvovali su regionalnoj radionici na temu „Strategije i tehnički pristupi za jačanje saradnje između Parlamenata i Vrhovnih Institucija  Revizije (ISA)“, održanoj u Podgorici od 12. do 14. novembra.

Radionicu su organizovali Parlament Crne Gore i Svetska Banka, a podržan je od strane Fonda za Jačanje Sredine Odgovornosti i Poverenja (FJSOP) osnovan od švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomska pitanja i Evropske Komisije.

Radionici su prisustvovali i poslanici parlamenta i predstavnici Vrhovnih Institucija Revizije zemalja Zapadnog Balkana.

Radionica je bila nastavak radionice održane u Maju u Tirani, na temu „Jačanje odnosa Parlamenta i Vrhovnih Institucija Revizije radi poboljšanja performanse spoljne revizije u zemljama Zapadnog Balkana“.

Učesnici su se međusobno obaveštavali o napretku u primeni akcionih planova o kojima su se dogovorili na radionici održanoj u Tirani.  Kroz diskusija, učesnici su takođe podelili iskustva svojih zemalja o ulozi parlamenta i odgovarajućih odbora za nadzor javnih finansija, pitanju pregleda revizorskih izveštaja i načina saradnje na stvaranju efikasnijeg odnosa.

Ostale teme diskusije i razmene iskustava u okviru radionice odnose se na memorandum o saradnji između Parlamenta i VIR-a, razumevanje revizorskog izveštaja, korišćenje revizorskog izveštaja za pregled performanse vlasti i subjekata revizije, nadgledanje preporuka itd.

U ovoj radionici iz Nacionalne Kancelarije Revizije učestvovali suzamenik Generalnog Revizora, g. Naser Arllati, Generalni Direktor g. Imri Semtishti, Šef Odeljenja za Komunikaciju i Međunarodnu Saradnju u Reviziji gđa. Saranda Husaj-Baraliu i revizor / savetnik za Skupštinu, Violeta Smajlaj.

Dok je u ime Skupštine Kosova učestvovali pomoćno osoblje Odbora za Budžet i Finansije i Komiteta za Nadzor Javnih Finansija. Takođe su učestvovali i predstavnici Kancelarije Evropske Unije na Kosovu.

Tokom ove radionice, učesnici su posetili i Skupštinu Crne Gore, gde ih je dočekao predsednik g. Ivan Brajović́, koji ih je upoznao sa radom parlamenta i skupštinskih odbora.  Učesnici su posetili i Vrhovnu Instituciju Revizije Crne Gore gde ih je na posebnom sastanku primio predsednik ove institucije, g. Milan Dabović́.

Povezan