Nazad na listu
09 новембра 2018

Spoljni revizori Albanije razmenjuju iskustva sa revizorima Kosova

Vizita e KLSH

Jedna grupa revizora Visoke Državne Kontrole Albanije je tokom 08-09 novembra 2018 godine obavila studijsku posetu Nacionalnoj Kancelariji Revizije.

Ova poseta je bila predviđena programom zajedničkih aktivnosti na osnovu Sporazuma o bilateralnoj saradnji između Visoke Državne Kontrole Albanije i Nacionalne Kancelarije Revizije. Tokom ova dva dana održani su susreti sa karakterom analiziranja standarda javne revizije kao i dobrih evropskih praksi na tehničkom i praktičnom nivou od strane obeju institucija. U isto vreme, razmenjena su iskustva u vezi procesa strateškog planiranja kao i o pristupu i izazovima u procesu revizije javnih preduzeća.

 

Povezan