Nazad na listu
25 марта 2021

Regionalna saradnja sa fokusom na razvoj kapaciteta za revizije učinka

Lajmi 24.03.2021

U okviru regionalne saradnje i u cilju razvoja kapaciteta za revizije učinka, kao i priprema za treći projekat paralelnih revizija, Nacionalna Kancelarija Revizije Švedske pokrenula je program obuke za e- learning za Vrhovne Revizorske Institucije Zapadnog Balkana i Turske. Deo ovog programa je i Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova, kroz učešće revizora iz Departmana performanse, Alba Keqa i Elira Hashani.

Ovaj program će se razvijati direktnim mentorstvom, radionicama i seminarima i timskim radom na njihovim realnim revizijama kako bi mogli da primene svoje veštine u praksi.

Program se sastoji od šest modula i zbog pandemije će se održavati uglavnom on-line i trajaće u periodu od 6-10 meseci. U okviru obuke predviđene su lekcije i znanje o standardima revizije učinka, uključujući sve faze revizije. Učesnici će takođe biti uključeni u praksu u svim fazama konkretne revizije – od pred-studije, izvršenja do izveštavanja, gde će istovremeno dobiti uputstva i podršku od predavača.

Program obuke za reviziju učinka razvila je Nacionalna Kancelarija Revizije Švedske i uz podršku drugih VIR-a, uspešno je primenjen u regionu AFROSAI niz godina. Ova stručna obuka je takođe sprovedeno u NKR tokom 2019. godine, gde su učestvovali i sertifikovani svi revizori učinka.

Sistematske i standardizovane obuke, sprovedene na regionalnoj osnovi, pokazali su se veoma efikasnim i doprinose institucionalizaciji revizije učinka.

Povezan