Nazad na listu
11 септембра 2019

Produbljuje se bilateralna saradnja između vrhovnih institucija revizije Kosova i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Vizita ne Emiratet e Bashkuara Arabe 01

Na poziv Predsednika Državne Institucije Revizije Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dr. Harib Saeed Al Amimi, Generalni revizor Kosova, g. Besnik Osmani obavja službenu posetu ovoj instituciji. Cilj ove posete je intenzifikacija saradnje između dveju institucija kao i razmena iskustava u oblasti spoljne revizije javnog sektora.

G-din. Osmani je obavestio svog kolegu u vezi sa postignutim napretkom Nacionalne Kancelarije Revizije u razvoju institucionalnih i ljudskih kapaciteta u skladu sa Međunarodnim standardima Vrhovnih Institucija Revizije (MSVIR).

Predsednik Državne Institucije Revizije Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dr. Harib Saeed Al Amimi ujedno i Predsedavajući Međunarodne organizacije Vrhovnih Institucija Revizije (INTOSAI) je istakao da je sa posebnom pažnjom pratio rad Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova i ocenio je njena značajna dostignuća.

Generalni revizor u pratnji Qëndresa Mulaj – Šef Kabineta GR i Fitim Haljiti, Direktor za reviziju javnih preduzeća će tokom posete u Abu Dabiju, porazgovarati sa kolegama srodne institucije Ujedinjenih Arapskih Emirata i o iskustvima i izazovima za reviziju zasnovanu na riziku, revizijama Informacione tehnologije kao i upravljanju kvalitetom u reviziji.

Povezan