Nazad na listu
26 априла 2019

Prezentacija izveštaja „Razvoj Kapaciteta u Procesu Kreiranja Politika i Koordinacije”

Zhvillimi kapaciteteve ne procesin e berjes se politikave dhe koordinimit

Danas, Nacionalna Kancelarija Revizije, objavila javnu prezentaciju izveštaja performanse, “Razvoj Kapaciteta u Procesu Kreiranja Politika i Koordinacije – projekat finansiran od strane Sida i implementiran od strane Kancelarije Premijera”. Učesnici na ovoj prezentaciji su bili službenici Ministarstava, Kancelarije Premijera, projekata SIDA, civilnog društva, medija, međunarodnih organizacija kao i predstavnici Švedske Ambasade na Kosovu i Kembridž Univerziteta.

Ovom prilikom, Pomoćnica Generalnog Revizora gđa. Vlora Spanca, pod čijim rukovodstvom je izvršena ova revizija, zahvalila Švedskoj Ambasadi i Kancelariju Premijera na poverenju koje je Nacionalna Kancelarija Revizije dala za reviziju tako važnog projekta.  Takvo angažovanje, osim što je privilegija, zahtevalo je visoku profesionalnu odgovornost i kompetentnost. Ovakvo angažovanje takođe ukazuje na kredibilitet koji druge države i javne institucije imaju prema Nacionalnoj Kancelariji Revizije, dodala je ona.

Gđa. Myrvete Gashi, direktorka Departmana za Revizije Performansi, rekla je da Nacionalna Kancelarija Revizije procenila opšti cilj Projekta, imajući u vid održivi razvoj kapaciteta u oblasti procesa razvoja politike.

Revizija je zaključila da je Projekat postigao značajne rezultate doprinoseći izgradnji kapaciteta u razvoju politike unutar vlade. Međutim, uprkos napretku koji je Projekat postigao u procesu razvoja politike, postoje određeni nedostaci koji bi mogli ugroziti efikasnost i održivost procesa razvoja politike, rekla je Gashi.

Dok je detaljnu prezentaciju izveštaja, uključujući nalaze i preporuke revizije, obavio Fikret Ibrahimi, šef revizorskog tima.

S druge strane, iz Kancelarije Premijera, g. Arben Krasniqi, visoko je cenio doprinos Nacionalne Kancelarije Revizije za napredak projekta. On je obećao da će preporuke date u ovom izveštaju biti adresirane i da će uskoro biti dostavljen akcioni plan za njihovo adresiranje. Dok je predstavnik Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KFCD), Dren Puka, govorio je o ulozi i značaju učešća civilnog društva u procesu kreiranja politike.

Nacionalna Kancelarija Revizije počela da vrši javno predstavljanje izveštaja o reviziji i da razgovara sa odgovornim stranama uključenim u procese revizije kroz članova parlamentarnih komisija, kao i predstavnicima civilnog društva i medija, za svaki izveštaj o reviziji performanse. Cilj je da se revizija učini što je moguće transparentnijom i da se izjasne nalazi i preporuke široj javnosti kako ne bi došlo do nesporazuma ili pogrešnog tumačenja.

 

Kompletan izveštaj možete pročitati u ovom linku.

Povezan