Nazad na listu
16 новембра 2019

Predstavnici Nacionalne Kancelarije Revizije prisustvovali u radionici „Ekonomski najpovoljnija cena – šta dalje?“

Cmimi ekonomikisht me i favorshem

16. i 17. novembra, revizori iz Nacionalne Kancelarije Revizije Arben Selimi i Donjeta Dreshaj, prisustvovali u radionici „Ekonomski najpovoljnija cena – šta dalje?“. Radionica je organizovana od strane Demokratskog Instituta Kosova (KDI).

Učesnici ove radionice bili su predstavnici lokalnih institucija sa znanjem u oblasti javnih nabavki u pogledu regulative, izvršnih i nadzornih/odgovornosti kao što su: Regulatorna Komisija za Javne Nabavke, Državno Tužilaštvo, Centralna Agencija za Nabavke, Agencija Protiv Korupcije i NVO.

Tokom ove radionice razmatrana su lokalna iskustva i one iz Evropske Unije u vezi sa primenom ekonomski najpovoljnijih kriterijuma cena nabavke. Takođe se razgovaralo o trenutnim kapacitetima na nivou primene i očekivanim izazovima u primeni ovog kriterijuma.

Ova tema je tretirana predavanjima, rad u grupama, otvorene diskusije i na kraju obavljen sažetak misli.

U početku su predstavljeni neki od aktuelnih problema u javnim nabavkama. Zatim, predstavljena je Uredba 67 Direktive 2014/24 / KE, kako se ocenjuju tenderi na osnovu ekonomski najpovoljnije cene i koji su pod kriteriji ovog kriterija.  Zatim su tretirana pitanja u vezi sa kapacitetima koji ima Kosova za implementiranje i upravljanje tenderima koji  primenjuju ovaj kriterijum da bi obezbedili održivost snabdevanja.

Predstavnici Nacionalne Kancelarije Revizije izjavili su da iako je trenutni procenat korišćenja ovog postupka nizak (oko 1% tokom proteklih godina), ima kapacitete da se pokriva oblast nabavke koji se odnosi na primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije cene.

Većina učesnika su izrazili mišljenje da se ova procedura treba početi sa primenom sa pilot projektima do 2022. godine kako bi imali adekvatna priprema za korišćenje ove procedure sa punim kapacitetima .

Međutim, prema rečima učesnika, može biti izazova sa primenom ovog kriterijuma, jer službenici za nabavke možda nisu kompetentni da razvijaju ovu proceduru.

Povezan