Nazad na listu
12 новембра 2019

Predstavljanje revizorskog izveštaja performanse „Sistem kontrole i nadgledanja kvaliteta naftnih derivata“  

Prezantimi i raportit Cilesia e derivateve te naftes 01

Danas, Nacionalna Kancelarija Revizije obavila javno predstavljanje revizorskog izveštaja performanse „Sistem kontrole i nadgledanja kvaliteta naftnih derivata“. Učesnici na ovom okruglom stolu bili su predstavnici Ministarstva Trgovine i Industrije, Carine Kosova, predstavnici Asocijacije naftaša i lokalnih Laboratorija, civilnog društva, medija i međunarodnih organizacija. 

Ovom prilikom, Pomoćnica Generalnog Revizora gđa. Vlora Spanca, pod čijim rukovodstvom je obavljena ova revizija, rekla je da je Nacionalna Kancelarija Revizije dužna da izvrši ovu reviziju znajući važnost kvaliteta naftnih derivata za čisto i zdravo okruženje za zemlju.   Gđa. Spanca dalje navela da je, uprkos naporima da se osigura kvalitet naftnih derivata, kontrola i nadgledanje tih proizvoda praćeno nedostacima i to je uticao na neuspeh osiguranja kvaliteta derivata u uvozu i na domaćem tržištu.  Da bi povećala revizorsku sigurnost u ovoj reviziji, NKR je angažovala jednog stručnjaka iz te oblasti koji je dao dobar doprinos ovoj reviziji. „Primena preporuka NKR-a do negde će uticati na poboljšanje stanja kontrole i nadgledanja kvaliteta naftnih derivata na Kosovu“, rekla je ona.

Šef odeljenja departmana revizije performansi, gđa. Myrvete Gashi je rekla da će ovaj revizorski izveštaj pružiti zainteresovanim stranama informacije i procenu u vezi sa kontrolom i nadgledanjem kvaliteta naftnih derivata u uvozu i na domaćem tržištu.  Kvalitet naftnih derivata osim što utiče na kvalitet vazduha, utiče i na performansu vozila, tako da je važna adekvatna kontrola i nadgledanje kako bi se osiguralo da naftni derivati ispunjavaju sve relevantne specifikacije i standarde, dodala je ona.

Detaljno predstavljanje izveštaja, uključujući nalaze, zaključke i preporuke revizije, izvršili su Drilon Shala, vođa tima i Shkurta Stublla, revizor.

Sa druge strane, učesnici su veoma cenili doprinos Nacionalne Kancelarije Revizije u jačanju odgovornosti i povećanju transparentnosti u javnoj administraciji. Oni su izneli svoje mišljenje o revizorskom izveštaju.

Nacionalna Kancelarija Revizije kontinuirano održava smislen i efikasan dijalog sa zainteresovanim stranama u cilju obezbeđivanja većeg uticaja rezultata revizije kroz organizovanja okruglih stolova.  To, s ciljem da se revizorski rad učini što transparentnijim i da se razjasne nalazi i preporuke široj javnosti, kako ne bi došlo do nesporazuma i pogrešnih tumačenja.

Povezan