Nazad na listu
30 новембра 2020

Predsednik opštine Orahovca obećava da će strogo sprovoditi preporuke revizora

Rahoveci

U okviru projekta  “Podrška civilnom društvu u povećanju javnog nadzora i odgovornosti kosovskih javnih institucija” podržan od Spoljne Kancelarije Komonvelta u okviru ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Prištini, BIRN Kosova u ponedeljak organizovao sledeću raspravu u opštini Orahovac. Debati su prisustvovali predsednik opštine Orahovca, Smajl Latifi, šef revizije Bujar Bajraktari, odgovorni urednik BIRN Kosova Visar Prebreza i odbornici ove opštine.

Rukovodioc revizije iz Nacionalne Kancelarije Revizije (NKR), Bujar Bajraktari, rekao je da na osnovu najnovijeg revizorskog izveštaja opština Rahovec ima napredak u odnosu na prethodne godine. „Opština Orahovac je 2017. godine dobila kvalifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja, dok je u 2018. i 2019. dobila nekvalifikovano mišljenje sa isticanjem pitanja. Isticanje pitanja za 2019. godinu bio je zbog pogrešne klasifikacije troškova i ovo nije samo zbog krivice opštine, već́ je u ovom aspektu potrebna saradnja sa centralnim nivoom “, izjavio je Bajraktari.

Bajraktari je rekao da nalazi revizije za 2019. godinu pokazuju da na polju nabavki ima više slabosti i da fokus treba biti na poboljšanju evidentiranih pitanja. On je rekao da što se tiče  upravljanja imovinom treba povećati aktivnosti, jer se neki nalazi pojavljuju godinama. Što se tiče primene preporuka, Bajraktari je rekao da je 5 preporuka u potpunosti sprovedeno, a 11 drugih je u procesu. Obavestio je da je akcioni plan za 2019. godinu pripremljen na vreme, a zatim je poslat izveštaj u vezi sa napretkom u primeni preporuka.

Dok je predsednik opštine Orahovca Smajl Latifi ocenio da postoji poboljšanje u primeni preporuka iz prethodnih godina. Obećao je da će se preporuke generalnog revizora strogo sprovoditi. „Naša opština je ostvarila napredak u 2019. godini u poređenju sa 2018. Ovde imamo plan za sprovođenje preporuka sa potrebnim podacima koji pokazuju da smo imenovali radnu grupu za tačnu primenu preporuka NKR-a“, rekao je Latifi dodajući da neke preporuke ne zavise od opštine jer se odnose na centralni nivo. U tom kontekstu, rekao je da je pogrešna klasifikacija koja se adresira opštinama pogrešna, jer opštine ne bi trebale da snose isplate obroka i jubilarnih plata, jer kolektivni ugovor obavezuje centralne institucije da izdvoje budžet za ovo pitanje.

Govoreći o nalazima revizorskog izveštaja za 2019. godinu, Latifi je rekao da u budućnosti neće biti plaćanja bez dokaza, dodeljivanja ugovora za neodgovorne operatere i ugovora bez menadžera i bez plana upravljanja.

Dok je odgovorni urednik u BIRN Kosova Visar Prebreza, ocenio da smanjenje broja preporuka znači manje kršenja i nalaza revizora. „Opština Orahovac je dobila 14 preporuka ili 7 manje nego u izveštaju za 2018. To je signal da dolazi do poboljšanja, jer je prošle godine situacija bila gora jer je bilo 21 preporuka. Ove godine imamo isticanje pitanja koje je uglavnom pogrešna klasifikacija, ali često je došlo do pogrešnih klasifikacija zbog obaveza koje je opštinama nametnula vlada, jedna od njih je obaveza plaćanja nastavnicima jubilarnih plata i pratećih zarada koje potiču iz kolektivnog ugovora koji je potpisala vlada“, izjavio je Prebreza. On je rekao da Orahovac jedna od opština koja ima dobro izvršenje budžeta od 97 odsto. Što se tiče identifikovanih slabosti, Prebreza je rekao da su one uglavnom povezane sa nabavkom i upravljanjem ugovorima prema operaterima.

Povezan