Nazad na listu
18 марта 2019

Poziv za medije

LogoPerWeb

Poštovane medije,

Generalni Revizor g. Besnik Osmani će primiti ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Filip S. Kosnett, tom prilikom će službeno početi sa radom Jedinica za borbu protiv prevare koja će da radi u okviru Departmana za Pravne Poslove u Reviziji Nacionalne Kancelarije Revizije.

Ovaj događaj predviđen da se održava:

u utorak, dana 19 Marta 2019 godine

 u 15:20 časova

u prostorijama Nacionalne Kancelarije Revizije,

Ul Ahmet Krasniqi 210, Naselje Arbëria

Priština

NKR je dobijala stalnu podršku od USAID-a u poboljšanju i razvoju profesionalnih kapaciteta za tretiranje prevare na koje smo naišli tokom procesa revizije, kao i za osnivanje Jedinice za borbu protiv prevare. Do sada je za ovu svrhu obučeno oko 60 revizora.

Želimo vas dobrodošlicu,

Kancelarija za Informisanje NKR-a

Povezan