Nazad na listu
18 јануара 2021

Počinje druga faza obuke za primenu ažurirane metodologije u finansijskoj reviziji i reviziji usklađenosti

foto trajnimi

U okviru projekta bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova“, danas je počela druga faza dvonedeljne obuke revizora NKR-a za primenu metodologije za fazu izvršenja u reviziji.

Obuka koja se održava na platformi ima za cilj unapređenje znanja i jačanje unutrašnjih kapaciteta za primenu metodologije revizije koja je u skladu sa Međunarodnim Standardima Vrhovnih Institucija Revizije.

Ova aktivnost je nastavak prve faze obuke održane u septembru prošle godine sa fokusom na fazu planiranja revizije.

Projekat bratimljenja „Dalje jačanje uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova“ služi unapređenju metodologije revizije, povećanju kvaliteta revizije i jačanju uticaja Nacionalne Kancelarije Revizije, putem primene revizorskih preporuka od strane revidiranih subjekata.

Ovaj projekat se finansira od strane Evropske Unije, a sprovodi ga Vrhovna Kancelarija Revizije Poljske.

Povezan