Nazad na listu
31 децембра 2020

Obuka i razvoj ljudskih kapaciteta ostaje jedan od glavnih prioriteta NKR-a

Lajmi per EVP

U zaključku 2020. godine, Generalni Revizor Besnik Osmani i direktorka za Komunikaciju i Profesionalni Razvoj, Saranda Husaj Baraliu simbolično su dodelili Sertifikate za Kontinuirano Stručno Obrazovanje. U ime zaposlenih, ove sertifikate primili su Ramadan Gashi i Donjetë Dreshaj.

Za NKR, obuka i razvoj kapaciteta ljudskih resursa ostaje jedan od glavnih prioriteta NKR-a, jer razvojem ovih kapaciteta doprinosi boljem kvalitetu, većoj profesionalnosti i organizovaniji pristup prema radu.

Stoga je fokus NKR-a trajno usmeren na kontinuirano profesionalno obrazovanje (KPO), gde se kroz internu i eksternu obuku namerava razvijanje znanja i kompetencija svakog zaposlenog u NKR-u.

Shvatajući važnost ulaganja u ovu oblast, NKR je postigla sporazume sa profesionalnim udruženjima da obezbede trening sesije za sve finansijske revizore, kako bi se dodatno ojačalo stručnost na poslu. Već svake godine zaposlenici NKR-a proći će obaveznu kontinuiranu obuku za stručno osposobljavanje (KPO).

Tokom 2020. godine održan je niz aktivnosti vezanih za profesionalni razvoj i obuku.

 

Povezan