Nazad na listu
11 фебруара 2020

NKR i Vrhovna Institucija Revizije Ujedinjenih Arapskih Emirata razgovaraju o razmeni iskustava  

Diskutimi me SAI EBA 01

Generalni Revizor Republike Kosova, Besnik Osmani, u utorak je na bilateralnom sastanku primio predsednika Državne Revizorske Institucije Ujedinjenih Arapskih Emirata, Dr. Harib Said Al Amimi.

Osmani i Dr. Harib Saeed Al Amimi  razgovarali o intenziviranju bilateralne saradnje u cilju razmene informacija i iskustava, u interesu daljeg unapređenja spoljne revizije i poboljšanja upravljanja javnim novcem.

Osmani je ovom prilikom, upoznao svog arapskog kolegu o radu i rezultatima Nacionalne Kancelarije Revizije i o uticaju preporuka za povećanje odgovornosti i dobrog upravljanja institucija.

Generalni Revizor, Besnik Osmani zahvalio je predsedniku Državne Revizorske Institucije Ujedinjenih Arapskih Emirata, dr. Harib Saeed Al Amimi, koji kontinuirano podržao Nacionalnu Kancelariju Revizije i za svoj doprinos procesu članstva u NKR-a u INTOSAI.  .

Sa druge strane, predsednik Državne Revizorske Institucije UAE, Dr. Harib Said Al Amimi rekao je da kontinuirano prati rad Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova, i ovim povodom čestitao Osmanu na dosadašnjim dostignućima. Rekao je da će članstvom u INTOSAI, NKR-u će omogućiti razmena znanja i iskustva sa srodnim Vrhovnim Institucijama Revizije..

Vrhovna Revizorska Institucija UAE ima veliko iskustvo u međunarodnim revizorskim događajima i projektima, jer je tri godine (2016-2019) rukovodila INTOSAI-om.

Ovaj sastanak je održan u okviru posete Dr. Harib Saeed Al Amimi na Kosovu za učestvovanje u Međunarodnoj Konferenciji „Značaj i važnost članstva u INTOSAI: uticaj i koristi koje imaju Vrhovne Institucije Revizije”.

Ova konferencija biće održana povodom članstva Nacionalne Kancelarije Revizije Republike Kosova sa punim pravima u Međunarodnoj Organizaciji Vrhovnih Institucija Revizije (INTOSAI).

Tokom boravka u Prištini, delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata sastaće se sa predstavnicima Skupštine, Vlade i organizacija civilnog društva.

Povezan