Nazad na listu
26 марта 2021

NKR i Koledž UBT produbljuju profesionalnu i akademsku saradnju

Ligjerata 1

U okviru kontinuirane saradnje sa akademskim institucijama, Generalno Revizor, Besnik Osmani posetio je u četvrtak Inovativni kampus UBT-a, gde ga je na posebnom sastanku primio rektor UBT-a, g. Edmond Hajrizi, a zatim održao predavanje pred studentima.

Glavna svrha diskusije bila je predstavljanje napretka u izradi sektorskih strategija i nivo njihove primene izmeren kroz revizorskog rada kako bi se procenilo kako javne institucije primenjuju upravljanje rizicima, sisteme interne kontrole i korporativni pristup.

Pred prisutnima, Generalni Revizor, Besnik Osmani, govorio je o ulozi i odgovornostima Nacionalne Kancelarije Revizije, otkrivajući strateški plan i napredak u sprovođenju revizija.

U tom kontekstu, naglasio je važnost primene preporuka i njihov uticaj na jačanje dobrog upravljanja i odgovornosti. Osmani je rekao da izazov ostaje nizak nivo primene preporuka koji ne prelazi 40% na opštem nivou, dok u evropskim zemljama stopa primene preporuka prelazi 80%.

Da bi revizija imala puni uspeh i uticaj, institucije koje se revidiraju moraju da vide NKR kao saveznika za poboljšanje njihovog učinka. Za promenu ove percepcije potrebna je podrška akademskih institucija, civilnog društva i medija.

Takođe tokom rasprave razgovarano je o nedostatku institucionalnih strategija na nacionalnom nivou i potreba za koordinaciju između svih nivoa vladinih institucija, akademskih institucija i drugih.

U međuvremenu, rektor Koledža UBT g. Edmond Hajrizi, ocenio je da NKR i dalje ostaje dobar primer za druge institucije kao na profesionalnom takođe i na funkcionalnom i nezavisnom aspektu.  Hajrizi je čestitao generalnom revizoru na postignućima na međunarodnom nivou članstvom u dve najvažnije revizorske organizacije: INTOSAI i EUROSAI, rekavši da to pokazuje visok nivo profesionalnih standarda i nezavisnosti institucije.

U okviru ovog razgovora, studenti su bili zainteresovani da saznaju više o primeni procesa revizije; za najvažnije ključne nalaze kao i njihov uticaj na opšti nivo upravljanja u zemlji.

Povezan