Nazad na listu
05 априла 2019

Nacionalna Kancelarija Revizije razmenjuje iskustva sa švedskim i palestinskim

Vizita e zvAP ne Stokholm

Tokom posete sedištu Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske, Zamenik generalnog revizora Kosova, Ilir Salihu, sastao se sa rukovodiocima i revizijskim osobljem Švedske Vrhovne Institucije Revizije, sa kojima je raspravljao o modalitetima nastavka i produbljena bilateralne saradnje, u okviru Sporazuma o među-institucionalnoj saradnji.

g. Salihu je tokom boravka u Švedskoj bio pozvan da prisustvuje zajedničkim sastancima osoblja Nacionalne Kancelarije Revizije Švedske sa rukovodiocima Palestinske Državne Kancelarije Revizije i da pred njima predstavi iskustva Nacionalne Kancelarije Revizije Republike Kosovo u vezi sa strateškim planiranjem, upravljanjem promenama i u izgradnji ljudskih i institucionalnih kapaciteta.

Povezan