Nazad na listu
11 марта 2019

Nacionalna Kancelarija Revizije povećava portfolio sa Revizijama Informacione Tehnologije 

Auditimet e TI

Informaciona tehnologija je postala sastavni deo svih sfera života, postajući u središtu pažnje njenog razvoja. Primena ove tehnologije za obavljanje svakodnevnih usluga i procesa, uključujući usluge javnog sektora, direktno je uticala na olakšavanje, unapređenje i poboljšanje života građana. Takav razvoj Informacione tehnologije je takođe naglasio potrebu za IT Revizijom.

Revizija Informacione Tehnologije je jedna od najvažnijih vrsta revizija koje vrše Vrhovne Institucije Revizije širom sveta. U ovom pravcu, i NKR sprovodi revizije IT sistema, uzimajući u obzir opšte principe revizije koji proističu iz Međunarodnih Standarda o Vrhovnim Institucijama Revizije.

Tokom protekle tri godine, NKR je sprovela pet revizija Informacione tehnologije, uključujući opštu Procenu sistema Informacione Tehnologije u svim centralnim i lokalnim institucijama Republike Kosova. U izveštajima IT revizije koje je izvršila NKR, identifikovani su mnogi nedostaci u upravljanju informacionim tehnologijama, sigurnosti informacija i slabim kontrolama u informacionim sistemima. Iz izvršenih revizija, primećuje se da uprkos investicijama u ove aplikacije, nijedna od njih nije dostigla puni cilj za koji su finansirani.

I u Strateškom planu NKR-a 2018-2021 dato je poseban značaj IT revizijama i radi se na izgradnji ljudskih i profesionalnih kapaciteta, implementaciji profesionalnih standarda i razmeni iskustava sa Vrhovnim Institucijama Revizije u regionu i šire. Na osnovu godišnjeg plana 2018-2019, NKR planira da sprovede dve revizije Informacione tehnologije.

IT revizija podrazumeva ispitivanje implementacije IT sistema kako bi se osiguralo da zadovoljavaju potrebe entiteta bez ugrožavanja sigurnosti podataka, privatnosti, troškova i drugih kritičnih elemenata aktivnosti revidiranog subjekta.

Izveštaje IT-a koje sprovodi Nacionalna Kancelarija Revizije možete naći na našoj veb stranici http://www.zka-rks.org/

Povezan