Nazad na listu
19 фебруара 2019

Nacionalna Kancelarija Revizije povećava broj revizije performansi u cilju ohrabrenja javnih institucija da tretiraju  zabrinutosti građana

Raportet e performances

Revizija performanse u javnom sektoru je važan faktor za promene u životu građana. Ova vrsta revizije drži fokusirano odgovorne službenike u javnom sektoru na korišćenju javnih fondova na osnovu principa ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. U cilju poboljšanja života građana i promovisanja najviših standarda transparentnosti i odgovornosti, Nacionalna Kancelarija Revizije posvetila je poseban fokus reviziji performanse.

Tokom 2018 godine objavljeno je 13 izveštaja o reviziji performanse pokrivajući važna područja kao što su ekonomija i socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, životna sredina, informaciona tehnologija i javna nabavka. U ovim revizijama date su 175 relevantnih preporuka odgovornim stranama. Preporuke imaju za cilj poboljšanje nedostataka ili identifikovanih problema od strane revizije i njihova implementacija će pozitivno uticati na efikasno i efektivno upravljanje vladinim programima i postizanje vrednosti za potrošen novac.

NKR u definisanju tema revizije performansi za 2018 godinu razvila je efikasan dijalog sa zainteresovanim stranama kao što je Skupština, odnosno skupštinske komisije, civilno društvo i donatori. Ovo je obavljeno u cilju adekvatnog odgovora na očekivanja zainteresovanih strana, brige građana i rizike koji se javljaju u različitim okruženjima.

To je rezultiralo povećanjem broja izveštaja o reviziji performanse  pregledanih u skupštinskim komisijama i povećanjem odgovornosti u javnom sektoru.

Revizije performanse obavljene od strane Nacionalne Kancelarije Revizije su nezavisne, objektivne i pouzdane revizije koje procenjuju da li su sistemi, operacije, programi i aktivnosti javnih institucija u skladu sa principima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Adresiranje revizorskih preporuka pomaže institucijama da poboljšaju svoju performansu, da budu transparentnije i postižu bolje rezultate.

Izveštaji performanse izvršene od strane Nacionalne Kancelarije Revizije možete ih pronaći objavljene na našoj veb stranici http://www.zka-rks.org/sr/publikacije/

Povezan