Nazad na listu
12 фебруара 2020

Međunarodna Konferencija “Značaj i važnost članstva u INTOSAI: uticaj i koristi koje imaju Vrhovne Institucije Revizije”

Konferenca Anetaresimi i ZKA ne INTOSAI 01

Nacionalna Kancelarija Revizije održava međunarodnu konferenciju „Značaj i važnost članstva u INTOSAI: uticaj i koristi koje imaju Vrhovne Institucije Revizije“. Konferencija se organizuje povodom prijema NKR-a u Međunarodnu organizaciju Vrhovnih Institucija Revizije (INTOSAI)..

Učesnici u konferenciji su visoki predstavnici iz Vrhovnih Institucija Revizije Švedske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Poljske, Turske, Finske, Albanije, Severne Makedonije, Crne Gore, iz Evropskog Suda Revizora,  kao i predstavnici iz INTOSAI. Takođe  u konferenciju učestvuju i visoki rukovodioci javnih Institucija Kosova, predstavnici civilnog društva, medija, međunarodnih organizacija i donatora.

Generalni Revizor Kosova, Besnik Osmani, otvorio rad konferencije, zahvaljujući prisutnih za prisustvo i doprinos u procesu članstva u INTOSAI.

Osmani je rekao da članstvo NKR-a sa punim pravama u INTOSAI od 1 januara ove godine je važan momenat za svaku Revizorsku Instituciju, jer je INTOSAI globalna platforma saradnje za razmenu iskustva, izradu standarda revizije i promovisanje izrade kapaciteta.

Prisutnim u konferenciji obratio je i Generalni Direktor Trezora, Ahmet Ismaili, koji je čestitao Generalnog Revizora i Nacionalnu Kancelariju Revizije za članstvo u INTOSAI.

On je rekao da je NKR profesionalna i kredibilna institucija i to pokazuje i članstvo u  INTOSAI. Ismaili izrazio spremnost Vlade Kosova da podržava Nacionalnu Kancelariju Revizije u ispunjenju njene misije.

„Zadovoljstvo je za vladu da počne rad sa ovim uspehom NKR-a. Revizorski izveštaji su dodatna vrednost i imaju za cilj povećanje transparentnosti i odgovornosti “, rekao je Ismaili.

Dr. Harbib Saeed Al Amimi, Predsednik Državne revizijske  institucije Ujedinjenih Arapskih Emirata, čestitao je NKR-u na članstvu u INTOSAI i na uspešnoj organizaciji ove konferencije.

On je fokusiran na značaj članstva u INTOSAI. Kazao je da je članstvo NKR-a u INTOSAI obavljeno sa 194 države članice.

“Glavni ciljevi INTOSAI-a su razmena iskustava i njihova maksimalizacija. Ova organizacija nastoji promovisati dobro upravljanje, povećati transparentnost, očuvati kredibilitet i boriti protiv korupcije, promovisati poverenje javnosti, istovremeno pružajući vrednost i korist svojim građanima. Pod motom INTOSAI-ja, svi imaju koristi od zajedničkog iskustva. Čestitamo svima“, rekao je on..

Dok Generalni Revizor Švedske i zamenik Predsednika Odbora za  Izgradnju Kapaciteta INTOSAI-a, Helena Lindberg, govorila o značaju članstva Nacionalne Kancelarije Revizije Kosova u INTOSAI.

Ona je rekla da članstvo u INTOSAI pokazuje koliko je spremna i profesionalna Nacionalna Kancelarija Revizije Kosova.

I Gene L Dodaro, Generalni revizor Sjedinjenih Država, Državna Kancelarija Revizije SAD-a, putem video poruke čestitao NKR i Kosovu za članstvo u INTOSAI.

Zahvaljujem Generalnog Revizora, Besnik Osmani, za poziv da se obratim putem ove video poruke.

Dodaro je rekao da očekuju da i nadalje imaju saradnju sa NKR-om.

“INTOSAI pomaže VIR-e u sprovođenju međunarodnih standarda revizije, izgradnju kapaciteta, pomoći za međunarodne kolege i osigurava sprovođenje dobrih praksi”, rekao je on.

Međunarodna Konferencija sa centralnom temom “Značaj i važnost članstva u INTOSAI: uticaj i koristi koje imaju Vrhovne Institucije Revizije” nastavlja rad u tri panela..

U prvom panelu se raspravlja na temu ‘Značaj i važnost članstva u INTOSAI: uticaj i koristi koje imaju VIR-i”.

U drugom panelu diskusija će biti fokusirana na temu ‘Kako primenjivati Međunarodne Standarde Vrhovnih Institucija Revizije  – dobre prakse?’. Dok u trećem panelu će se raspravljati na temu  ‘Uloga Trezora u upravljanju javnim novcem i uticaj spoljne revizije’.

Povezan