Nazad na listu
22 новембра 2019

Lokalna samouprava treba da ima za cilj lokalni ekonomski razvoj i jedina adresa treba da bude građanin

Veteqeverisja lokale ne Kosove 20 vjet

Generalni Revizor Kosova, g. Besnik Osmani, u petak je učestvovao na konferenciji „Lokalna samouprava na Kosovu – 20 godina“. Diskusije su bile fokusirane na dve teme: Lokalna samouprava na Kosovu – napredak i izazovi, kao i strateške orijentacije i među-sektorska saradnja.

Konferenciji su prisustvovali ljudi koji su doprineli razvoju lokalne samouprave na Kosovu, Direktorka misije USAID-a na Kosovu, Predsednici Opština, predstavnici Asocijacije kosovskih opština, predstavnici akademije, civilnog društva, državnih institucija, međunarodnih organizacija, stručnjaci iz ove oblasti kao i članovi TLP AA.

Pred prisutnima, Generalni Revizor adresirao ključna pitanja i izazova koji su pratili lokalnu samoupravu na Kosovu. On je rekao je da lokalna samouprava treba da bude usmerena na lokalni ekonomski razvoj i da jedina adresa treba biti građanin.

„Veoma je važno da lokalna samouprava postepeno od svakodnevnih administrativnih usluga napušta pristup koji ima za fokus samo lokalni ekonomski razvoj i adresira se samo građanima“, izjavio je Osmani i dodao da jačanje sistema interne kontrole i inspekcije će povećati dobro upravljanje i sprečiti razvoj aktivnosti prevare.

On je napomenuo da napredak lokalne samouprave karakteriše s nekoliko procesa. Jedna od njih se odnosi na izborni sistem koji je uticao na razvoj demokratije na lokalnom nivou i to je veliko postignuće.  Dodao je da postoji efikasno i uravnoteženo upravljanje između izvršne vlasti i zakonodavne vlasti na lokalnom nivou što je omogućilo potrebne kompromise za razvoj same lokalne demokratije.

Međutim g. Osmani je naglasio da se i lokalna samouprava suočila sa izazovima, a jedan od glavnih izazova je, prema njegovim rečima, preklapanje ovlasti vlasti, nejasnoće koje postoje između centralne i lokalne uprave.  Opštine nemaju finansijsku sposobnost i to je najveći izazov, stoga je potrebna radikalna promena koja se povezuje sa fiskalnim politikama, načinu finansiranja opština i njihove nezavisnosti, dodao je Osmani.

G. Osmani naglasio je potrebu za izbornu reformu da bi se izbor predsednika vrši u prvom krugu, da bi imali skupštine sa manjim brojem savetnika i primarnu zastupljenost angažovanja izabranih članova da oni igraju zakonodavnu ulogu na aktivan način i da ne budu članovi sa honorarom u skupštinama opština.

Konferencija „Lokalna samouprava na Kosovu – 20 godina“ organizovana je od strane udruženja   TLP AA – program za transformaciono liderstvo – Alumni Association, koja je dobrovoljno udruženje od oko 300 studenata koji su vraćeni na Kosovo iz američkog studijskog programa koji je pružio TLP SP i podržan od strane USAID-a i Vlade Republike Kosovo.

Povezan