Nazad na listu
17 јуна 2020

Parlamentarni Odbor za Budžet i Transfere jednoglasno odobrava Godišnji Izveštaj Performanse Nacionalne Kancelarije Revizije

AP ne Komisionin per Buxhet dhe Transfere

Odbor za Budžet i Transfere na današnjem sastanku razmotrio i odobrio Finansijski Izveštaj Nacionalne Kancelarije Revizije (NKR) za 2019. godinu.

Generalni Revizor, Besnik Osmani predstavio je i detaljno obrazložio Izveštaj o Radu i revidirane Godišnje Finansijske Izveštaje za 2019. godinu.

Prezentacija je fokusirana na strukturu budžeta, ciljeve korišćenja i postignute rezultate.

Poslanici su pozitivno ocenili ne samo porast broja revizija, već́ i kontinuirano povećanje kvaliteta izveštaja i jačanje kapaciteta NKR-a, i koja je sprovođena uz malo povećanje budžeta koje obezbedila Skupština Republike. Kosova.

Govoreći o izazovima, Generalni Revizor je naglasio da troškove zakupa uzimaju oko 26 procenata budžeta za robe i usluge, treba premašiti obezbeđivanjem jednog objekta od strane nadležnih organa Kosova i da je hitno promeniti zakonski okvir za prevazilaženje dualizma u sektor javne revizije i usklađivanje sa Ustavom Republike Kosova.  .

Govoreći dalje o aktivnosti i radu Nacionalne Kancelarije Revizije, Osmani je informisao poslanike Skupštine Kosova da je bilo povećanja broja revizija, sa 98 revizija koliko su bile u 2016. godini, sada su oko 130 revizija.

Poslanici su procenili kvalitetnu saradnju na regionalnom i globalnom nivou koja je okrunjena punopravnim članstvom u INTOSAI i izrazili su podršku radu na održavanju i daljem jačanju integriteta i nezavisnosti u revizorskom radu Generalnog Revizora i NKR-a.

Finansijski izveštaj NKR-a uzeo je odobravanje svih članovi Odbora za Budžet i Transfere i isti zajedno sa preporukama biće upućen na usvajanje sednici Skupštine.

Povezan